Bánovské leto

Bánovské leto

VOLEJBÍČ

volejbíč2017

Voľby do VÚC

Voľby do VÚC

Video - kladenie vencov

Video

Internet cez KTB

Internet cez KTB

Odkaz pre starostu

odkaz pre starostu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 365
TÝŽDEŇ: 3345
CELKOM: 313317

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Veterinárne opatrenia - REGIONÁLNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRÁVY NOVÉ ZÁMKY


Vtáčia chrípkaVeterinárne opatrenia -

REGIONÁLNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRÁVY NOVÉ ZÁMKY

Vtáčia chrípka

 

 

Vážení občania!

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky oznámila obci Bánov, že v katastrálnom území obce na štrkovisku sa našla uhynutá labuť, ktorá bola vyšetrená vo veterinárnom ústave Zvolen a bola potvrdená vtáčia chrípka. Z tohto dôvodu vydala predbežné opatrenia. Preto treba zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí.

Treba:

  • dezinfikovať vstupy a východy v ktorých sa chová hydina,
  • zamedziť priamemu kontaktu chovaného vtáctva a s voľne žijúcim,
  • vtáctvo napájať iba vodou z vodovodu.

V zmysle nariadenia Regionálnej  veterinárnej a potravinovej správy zároveň žiadame všetkých chovateľov domácej hydiny a vtáctva, aby nahlásili v úradovni Obecného úradu Bánov druh a počty chovanej hydiny a vtáctva v písomnej forme do 1.februára 2017.

Bližšie informácie nájdete na vývesnej tabuli a na webovej stránke obce Bánov.


27. 1. 2017

Harmonogram separovaného zberu a zberu TKO - I.polrok 2017


4. 1. 2017

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín


Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

Na základe žiadosti COOP Jednota, spotrebné družstvo, Hlavné námestie č. 6, Nové Zámky, doručenej dňa 2.12.2016 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks Tuja (Thuja occidentalis) 2 ks Topoľ (Populus negra), 7 ks Lipa (Talia cordata) a 1 ks Slivka (Prunus Domestica), rastúcich na pozemkoch parc.č. 169/1, 169/2 zastavaná plocha – k. ú. Bánov. Pozemky sú vo vlastníctve žiadateľa na LV č. 21.

Dôvodom výrubu je výstavba nového supermarketu.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Bánove. V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Bánov zverejňuje túto informáciu o začatí správneho konania na svojej internetovej stránke (www.banov.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Obec Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov alebo elektronický na adresu:

oubanov@banov.sk.

V Bánove, dňa 14.12.2016


16. 12. 2016

Majsterky Slovenska v bedmintone - sestry Mrázové


Obec Bánov je hrdá na šikovné mladé bánovčanky, ktoré nás reprezentujú.

K získaniu majsterských titulov im z celeho srdca BLAHOŽELÁME

a touto cestou im prajeme veľa úspechov, dobrých výsledkov

a zážitky spojené s týmto športom.

Terézia Mrázová – Dvojnásobná  Majsterka Slovenska v bedmintone v zmiešanej štvorhre a vo štvorhre dievčat do 15 rokov

Terezka Mrázová

Tamara Mrázová - Majsterka Slovenska v bedmintone v zmiešanej štvorhre do 13 rokov

Tamarka Mrázová


13. 12. 2016

ZLATÝ MRAVEC


Obec Bánov ako víťaz Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2016

v kategórii Komunálne odpadové hospodárstvo za projekt

ZA ZELENÝ BÁNOV - SKVALITNENIE PRÁCE V NAKLADANÍ

S ODPADMI A ICH VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

 

Cenu odovzdal Štátny tajomníka Ministerstva životného prostredia

Slovenskej republiky JUDr. Boris Susko, PhD. starostke obce Bánov

PhDr. Helene Juríkovej dňa 24.novembra 2016 v Bratislave.

Zlatý mravec 2016


1. 12. 2016

UPOZORNENIE OBČANOV - PROTI ZLODEJOM


Oznamujeme občanom,

že v našej obci Bánov sa v nočných hodinách vyskytujú zlodeji, ktorí znehodnotia majetok občanov tým, že prestrihujú ploty a prechádzajú cez záhrady. Deje sa to nielen v okrajových častiach obce, ale aj v samotnom centre.

Upozorňujeme preto občanov, aby si zabezpečili svoj majetok proti zlodejom. Ak máte hnuteľný majetok vo dvore – schovajte si ho.

Vyzývame občanov k ostražitosti, ak zbadáte nejaké podozrivé osoby, nahláste to polícii na t.č. 158.


4. 11. 2016

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce


5. 10. 2016

VÝMENA DOPRAVÝCH ZNAČIEK V OBCI BÁNOV


Oznamujeme občanom,

že od 26.augusta 2016 (piatok) sa začínajú v Bánove práce na výmene dopravných značiek. Na niektorých miestach bude zmenené dopravné značenie, preto vyzývame na ostražitosť hlavne vodičov ale aj všetkých účastníkov cestnej premávky.

Nové dopravné značenie bolo vypracované projektantom a odsúhlasené Dopravným inšpektorátom Nové Zámky


25. 8. 2016

Pokyny k separovanému zberu


Pokyny k separovanému zberu

Pokyny k separovanému zberuV prípade akýchkoľvek otázok o separovanom zbere môžte kontaktovať t.č.: 0902 930 522 - firma Brantner Nové Zámky


14. 7. 2016

Stránka