Pozvánka na zápis

Povánka na zápis do ZŠ

Zlatý mravec ocenenie obce Bánov

zlatý mravec

Vidiecka univerzita tretieho veku

Vidiecka univerzita tretieho veku

Odkaz pre starostu

odkaz pre starostu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 434
TÝŽDEŇ: 4024
CELKOM: 250514

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Pozvánka na zápis do ZŠ


22. 3. 2017

INFOKANÁL KTB - naladenie


Oznamujeme občanom,

že INFOKANÁL KTB si môžete naladiť na 

frekvencii: 219 500 MHz

šírka pásma: 7


28. 2. 2017

Požitavská výstava vín


22. 2. 2017

DHZ Bánov - prijíma nových členov


DHZ Bánov,

oznamuje občanom, že do svojho zboru

prijíma nových členov od 16 rokov.

Záujemci sa môžu prihlásiť

počas úradných hodín Obecného úradu Bánov

u p. prednostu OcÚ Bánov - Mgr. Peter Rácek.


15. 2. 2017

Veterinárne opatrenia - REGIONÁLNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRÁVY NOVÉ ZÁMKY


Vtáčia chrípkaVeterinárne opatrenia -

REGIONÁLNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRÁVY NOVÉ ZÁMKY

Vtáčia chrípka

 

 

Vážení občania!

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky oznámila obci Bánov, že v katastrálnom území obce na štrkovisku sa našla uhynutá labuť, ktorá bola vyšetrená vo veterinárnom ústave Zvolen a bola potvrdená vtáčia chrípka. Z tohto dôvodu vydala predbežné opatrenia. Preto treba zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí.

Treba:

  • dezinfikovať vstupy a východy v ktorých sa chová hydina,
  • zamedziť priamemu kontaktu chovaného vtáctva a s voľne žijúcim,
  • vtáctvo napájať iba vodou z vodovodu.

V zmysle nariadenia Regionálnej  veterinárnej a potravinovej správy zároveň žiadame všetkých chovateľov domácej hydiny a vtáctva, aby nahlásili v úradovni Obecného úradu Bánov druh a počty chovanej hydiny a vtáctva v písomnej forme do 1.februára 2017.

Bližšie informácie nájdete na vývesnej tabuli a na webovej stránke obce Bánov.


27. 1. 2017

Harmonogram separovaného zberu a zberu TKO - I.polrok 2017


4. 1. 2017

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín


Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

Na základe žiadosti COOP Jednota, spotrebné družstvo, Hlavné námestie č. 6, Nové Zámky, doručenej dňa 2.12.2016 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks Tuja (Thuja occidentalis) 2 ks Topoľ (Populus negra), 7 ks Lipa (Talia cordata) a 1 ks Slivka (Prunus Domestica), rastúcich na pozemkoch parc.č. 169/1, 169/2 zastavaná plocha – k. ú. Bánov. Pozemky sú vo vlastníctve žiadateľa na LV č. 21.

Dôvodom výrubu je výstavba nového supermarketu.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Bánove. V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Bánov zverejňuje túto informáciu o začatí správneho konania na svojej internetovej stránke (www.banov.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Obec Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov alebo elektronický na adresu:

oubanov@banov.sk.

V Bánove, dňa 14.12.2016


16. 12. 2016

Majsterky Slovenska v bedmintone - sestry Mrázové


Obec Bánov je hrdá na šikovné mladé bánovčanky, ktoré nás reprezentujú.

K získaniu majsterských titulov im z celeho srdca BLAHOŽELÁME

a touto cestou im prajeme veľa úspechov, dobrých výsledkov

a zážitky spojené s týmto športom.

Terézia Mrázová – Dvojnásobná  Majsterka Slovenska v bedmintone v zmiešanej štvorhre a vo štvorhre dievčat do 15 rokov

Terezka Mrázová

Tamara Mrázová - Majsterka Slovenska v bedmintone v zmiešanej štvorhre do 13 rokov

Tamarka Mrázová


13. 12. 2016

ZLATÝ MRAVEC


Obec Bánov ako víťaz Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2016

v kategórii Komunálne odpadové hospodárstvo za projekt

ZA ZELENÝ BÁNOV - SKVALITNENIE PRÁCE V NAKLADANÍ

S ODPADMI A ICH VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

 

Cenu odovzdal Štátny tajomníka Ministerstva životného prostredia

Slovenskej republiky JUDr. Boris Susko, PhD. starostke obce Bánov

PhDr. Helene Juríkovej dňa 24.novembra 2016 v Bratislave.

Zlatý mravec 2016


1. 12. 2016

Stránka