Obsah

Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v roku 2018


 

Zasadnutie XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI.        
Meno a priezvisko

16.1.

2018

26.2.

2018

25.4.

2018

31.5.

2018

   

 

 
MVDr. Juraj Šimunek p. p. p. p.        
Ing. Ivan Valachovič p. p. p. p.        
Juraj     Oremus p. p. p. p.        
Branislav Oremus p. p. p. ospr.        
Mgr. Ondrej Remiáš ospr. ospr. ospr. ospr.        
Jozef     Oremus p. p. p. p.        
Mgr.Miroslava Petrášová ospr. ospr. ospr. ospr.     .  
Ing. Alena Benická ospr. ospr. ospr. ospr.        
Ing. Marek Šimunek p. p. p. p.        
Mgr. Marek Vittek p. p. ospr. p.        
Ing. Marián Krajčír p. p. p. p.