Navigácia

Obsah

starosta obce BánovVážení spoluobčania

a milí návštevníci webovej stránky obce Bánov !

 

Srdečne Vás všetkých vítam na našej obecnej stránke, ktorá Vám poskytuje potrebné informácie o fungovaní obce, práce obecného úradu a obecného zastupiteľstva. Dozviete sa o plánovaných kultúrno-spoločenských a športových akciách a aktivitách v našej obci. Pripravená je pre Vás aj fotogaléria zo života v obci.

 

Verím, že Vám naša stránka poskytne potrebné informácie, že vo virtuálnej podobe strávite príjemné a hlavne užitočné chvíle.

 

S úctou   PhDr. Miloš Rybár,  starosta obce Bánov

27.01.2020

EÚ

EUROPROJEKT - WIFI PRE TEBA

Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu.

Detail

24.01.2020

Bánov

VÝBEROVÉ KONANIE - vedúci správy majetku obce

Bližšie informácie na Obecnom úrade v Bánove alebo na telefónnom čísle 035/6571 142

Detail

24.01.2020

interagros

Interagros, a.s. / brigáda v sklade agrokomodít

Hľadáme pomocného pracovníka do skladu agrokomodít v Šuranoch na obdobie od 1. marca do 15. júna 2020 (3 – 4 mesačná brigáda).

Detail

22.01.2020

Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu „Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“

Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu „Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“

Detail

08.01.2020

EU

EUROPROJEKTY

Aktuálne projekty: rozšírenie kapacít MŠ Bánov Wifi pre Teba

Detail

07.01.2020

KTB

Zmena vysielania KTB Bánov

Oznamujeme občanom, že od nového roka bude televízny infokanál obce Bánov vysielať podľa nového harmonogramu.

Detail

07.01.2020

siete

Zmena televíznej stanice

Oznamujeme občanom, že televízna stanica E! je nahradená televíznou stanicou STV3.

Detail

24.12.2019

Vianočné prianie

Vianočné prianie

Vianočné prianie

Detail

17.12.2019

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Detail

17.12.2019

Nový cenník služieb SMO Bánov platný od 1.1.2020

Nový cenník služieb SMO Bánov platný od 1.1.2020

Detail

12.12.2019

TJBánov

UŽÍVANIE hracích plôch na štadióne počas zimných mesiacov

Vstup na hlavnú trávnatú plochu na futbalovom štadióne je počas zimných mesiacov obmedzený.

Detail

09.12.2019

ples

PLESOVÁ SEZÓNA BÁNOV 2020

Všetkých Vás srdečne pozývame na plesovú sezónu 2020 v Bánove. Tešíme sa na Vašu účasť.

Detail

06.12.2019

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov XII 2019 OZ

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov XII 2019 OZ

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov XII 2019 OZ

Detail

01.12.2019

zber

Harmonogram zberu TKO a separovaného odpadu na rok 2020

Harmonogram zberu TKO a separovaného odpadu na rok 2020.

Detail

25.11.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

Detail

21.11.2019

Uznesenia z XI. OZ konaného 11.11.2019

Uznesenia z XI. OZ konaného 11.11.2019

Detail

20.11.2019

Stavebné povolenie  - Rodinný dom - Verejná vyhláška

Stavebné povolenie - Rodinný dom - Verejná vyhláška

Stavebné povolenie - Rodinný dom - Verejná vyhláška

Detail

19.11.2019

Zápisnica z XI/2019 OZ 11.11.2019

Zápisnica z XI/2019 OZ 11.11.2019

Detail

kríž

 

S HLBOKÝM ZÁRMUTKOM OZNAMUJEME

PRÍBUZNÝM A ZNÁMYM, ŽE NÁS NAVŽDY OPUSTIL

 

    Valentín Bihari, vo veku 66 rokov

 

Posledná rozlúčka so zosnulým k večnému odpočinku

bude kresťanským pohrebom v Dome smútku a nádeje v Bánove

 

dňa: 28.1.2020 o 14:30 hod. 

sviečka

 

 

 

 

 

 

 

kríž

 

S HLBOKÝM ZÁRMUTKOM OZNAMUJEME

PRÍBUZNÝM A ZNÁMYM, ŽE NÁS NAVŽDY OPUSTILA

 

    Mária Čelková rod. Klobučníková, vo veku 84 rokov

 

Posledná rozlúčka so zosnulou k večnému odpočinku

bude kresťanským pohrebom v Dome smútku a nádeje v Bánove

 

dňa: 28.1.2020 o 10:30 hod. 

sviečka