Navigácia

Obsah

Harmonogram separovaného zberu a zberu TKO - I. polrok 2019

 

Podmienky k výkupu papiera a použitého kuchynského oleja

 

Informačné letáky o triedenom zbere odpadov

 

Podmienky nadobudnutia a výmeny smetnej nádoby