Navigácia

Obsah

František Bednárik                                                                                            vedúci Správy majetku obce Bánov                                              email: SMO@banov.sk                                                                                      mobil: 0904 442 446

Zberný dvor Bánov

Oznamujeme Vám, že do 31.2.2024 sa môžu na Zberný dvor vyvážať komodity podľa katalógu odpadov v znení neskorších predpisov. 

 

OTVÁRACIE HODINY 
Pondelok
8:00 - 12:00
 
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
 
12:00 - 16:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
 
Piatok
8:00 - 12:00
 

 

Druh a kategória odpadov, s ktorými sa bude nakladať                                          v zariadení ZBERNÝ DVOR BÁNOV počas celého roka:

 - papier a lepenka                                                                                                                         - viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky                                       (kompozity na báze lepenky)                                                                                                       - sklo                                                                                                                                                 - železo                                                                                                                                             - textílie (môžu byť aj koberce)                                                                                                 - šatstvo (šatstvo treba priniesť uviazané vo vreciach)                                                       - plasty                                                                                                                                             - objemový odpad                                                                                                                         - drobný stavebný odpad                                                                                                             - jedlé oleje a tuky                                                                                                                         - starý nábytok

dokument: Zberný dvor_katalóg vývozu odpadov

 
Druh a kategória odpadov, s ktorými sa bude nakladať                                          v zariadení ZBERNÝ DVOR BÁNOV iba sezónne                                                            (v presne určených termínoch tak, ako zber elektroniky):
 
- batérie a akumulátory a netriedené batérie a akumulátory
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia, ktoré obsahujú nebezpečné časti
- vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
 
Zber elektroniky a bielej techniky sa bude realizovať 2x do roka.
 

V prípade vývozu stavebnej sute je potrebné sa nahlásiť na Správe majetku obce  tel. čísle 0904 442 446  (so sebou si treba priniesť občiansky preukaz).

 

Zberné miesto na haluzoviny

Haluzoviny a konáre sa môžu vyvážať na zberné miesto v športovom areáli.

 
OTVÁRACIE HODINY - zberné miesto v športovom areáli
Pondelok
8:00 - 12:00
 
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
 
12:00 - 16:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
 
Piatok
8:00 - 12:00
 

 

dokument: Zberné miesto_katalóg vývozu odpadov

 

Čo s kuchynským olejom?

Použitý kuchynský olej je možné odovzdať na Zbernom dvore.                                         Olej nesmie obsahovať zvyšky vody a potravín. Olej sa odporúča po vychladnutí zliať cez sitko do suchej a čistej PET fľaše a následne odovzdať na Zbernom dvore.

 

Chráňme si životné prostredie!

Sme zodpovedný Bánov.