Navigácia

Obsah

Tlačivá

 

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 607x | 29.03.2019

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 571x | 29.03.2019

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác Stiahnuté: 359x | 03.05.2017

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 612x | 29.03.2019

Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia - PO Stiahnuté: 525x | 29.03.2019

Oznámenie údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia - FO Stiahnuté: 562x | 29.03.2019

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 628x | 29.03.2019

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 582x | 29.03.2019

Zmena v spôsobe užívania stavby – ohlásenie stavebnému úradu Stiahnuté: 511x | 29.03.2019

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 418x | 29.03.2019

Žiadosť o povolenie informačného ( reklamného, propagačného) zariadenia Stiahnuté: 501x | 29.03.2019

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 581x | 29.03.2019

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 501x | 29.03.2019

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 503x | 29.03.2019

Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby Stiahnuté: 369x | 29.03.2019

Žiadosť o prenájom KD Stiahnuté: 562x | 29.03.2019

Žiadosť o prenájom priestorov strelnice Stiahnuté: 438x | 29.03.2019

Žiadosť o prenájom športového areálu Stiahnuté: 532x | 29.03.2019

Žiadosť o pridelenie nového nájomného bytu-1 Stiahnuté: 631x | 29.03.2019

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia Stiahnuté: 475x | 29.03.2019

Stránka