Navigácia

Obsah

Tlačivá

 

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 591x | 29.03.2019

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 558x | 29.03.2019

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác Stiahnuté: 333x | 03.05.2017

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 592x | 29.03.2019

Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia - PO Stiahnuté: 513x | 29.03.2019

Oznámenie údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia - FO Stiahnuté: 545x | 29.03.2019

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 613x | 29.03.2019

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 566x | 29.03.2019

Zmena v spôsobe užívania stavby – ohlásenie stavebnému úradu Stiahnuté: 503x | 29.03.2019

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 407x | 29.03.2019

Žiadosť o povolenie informačného ( reklamného, propagačného) zariadenia Stiahnuté: 493x | 29.03.2019

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 571x | 29.03.2019

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 493x | 29.03.2019

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 496x | 29.03.2019

Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby Stiahnuté: 356x | 29.03.2019

Žiadosť o prenájom KD Stiahnuté: 547x | 29.03.2019

Žiadosť o prenájom priestorov strelnice Stiahnuté: 424x | 29.03.2019

Žiadosť o prenájom športového areálu Stiahnuté: 519x | 29.03.2019

Žiadosť o pridelenie nového nájomného bytu-1 Stiahnuté: 619x | 29.03.2019

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia Stiahnuté: 461x | 29.03.2019

Stránka