Navigácia

Obsah

Tlačivá

 

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 662x | 29.03.2019

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 609x | 29.03.2019

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác Stiahnuté: 403x | 03.05.2017

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 661x | 29.03.2019

Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia - PO Stiahnuté: 572x | 29.03.2019

Oznámenie údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia - FO Stiahnuté: 611x | 29.03.2019

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 689x | 29.03.2019

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 630x | 29.03.2019

Zmena v spôsobe užívania stavby – ohlásenie stavebnému úradu Stiahnuté: 552x | 29.03.2019

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad fyzických osôb pre rok 2020 Stiahnuté: 65x | 22.01.2020

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 501x | 29.03.2019

Žiadosť o povolenie informačného ( reklamného, propagačného) zariadenia Stiahnuté: 541x | 29.03.2019

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 628x | 29.03.2019

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 540x | 29.03.2019

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 545x | 29.03.2019

Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby Stiahnuté: 411x | 29.03.2019

Žiadosť o prenájom KD Stiahnuté: 598x | 29.03.2019

Žiadosť o prenájom priestorov strelnice Stiahnuté: 472x | 29.03.2019

Žiadosť o prenájom športového areálu Stiahnuté: 569x | 29.03.2019

Žiadosť o pridelenie nového nájomného bytu-1 Stiahnuté: 674x | 29.03.2019

Stránka