Navigácia

Obsah

Tlačivá

 

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 628x | 29.03.2019

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 583x | 29.03.2019

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác Stiahnuté: 375x | 03.05.2017

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 626x | 29.03.2019

Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia - PO Stiahnuté: 543x | 29.03.2019

Oznámenie údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia - FO Stiahnuté: 580x | 29.03.2019

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 650x | 29.03.2019

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 598x | 29.03.2019

Zmena v spôsobe užívania stavby – ohlásenie stavebnému úradu Stiahnuté: 529x | 29.03.2019

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 455x | 29.03.2019

Žiadosť o povolenie informačného ( reklamného, propagačného) zariadenia Stiahnuté: 515x | 29.03.2019

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 599x | 29.03.2019

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 512x | 29.03.2019

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 517x | 29.03.2019

Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby Stiahnuté: 383x | 29.03.2019

Žiadosť o prenájom KD Stiahnuté: 573x | 29.03.2019

Žiadosť o prenájom priestorov strelnice Stiahnuté: 452x | 29.03.2019

Žiadosť o prenájom športového areálu Stiahnuté: 545x | 29.03.2019

Žiadosť o pridelenie nového nájomného bytu-1 Stiahnuté: 647x | 29.03.2019

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia Stiahnuté: 488x | 29.03.2019

Stránka