Navigácia

Obsah

kríž

S HLBOKÝM ZÁRMUTKOM OZNAMUJEME

PRÍBUZNÝM A ZNÁMYM, ŽE NÁS NAVŽDY OPUSTIL

 

    , vo veku  rokov

 

Posledná rozlúčka so zosnulým k večnému odpočinku

bude kresťanským pohrebom v Dome smútku a nádeje v Bánove

 

dňa:  o  hod. 

 

Pohrebné obrady sa uskutočnia len

za prítomnosti najbližšej rodiny.

Farská rodina môže venovať zosnulému tichú modlitbu.

                                                                                                                                                       sviečka