Navigácia

Obsah

Správy

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie -

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie - "INS_FTTH_SURN_04_Banx_Bánov" - líniová stavba

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie - "INS_FTTH_SURN_04_Banx_Bánov" - líniová stavba celý text

ostatné | 13. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Návrh VZN obce o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

Návrh VZN obce o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

Návrh VZN obce o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi celý text

ostatné | 24. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov X 2019 OZ

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov X 2019 OZ

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov X 2019 OZ celý text

ostatné | 18. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Pozvánka na IX OZ 2019

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov IX 2019 OZ

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov IX 2019 OZ celý text

ostatné | 9. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Bánov - Poľnohospodár a.s. Nové Zámky

Zámer prenájmu Poľnohospodár celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie celý text

ostatné | 27. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania celý text

ostatné | 27. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o začatí územného konania - Bánov - Odvedenie dažďových vôd Malá Kesa I. a II. etapa

Verejná vyhláška - Odv.dažďových vôd Malá Kesa celý text

ostatné | 10. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva na predloženie cenových ponúk na predaj prebytočného hnuteľného majetku - Osobné vozidlo Lada Vaz 2121

Výzva na predloženie cenových ponúk - Lada Vaz 2121 celý text

ostatné | 9. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie verejnou vyhláškou -" IBV 15 rodinných domov - Bánov, objekty SO 101 Rozšírenie vodovodu a SO 102 Splašková kanalizácia - SO 102,1 Gravitačná kanalizácia"

Rozhodnutie verejnou vyhláškou -" IBV 15 rodinných domov - Bánov, objekty SO 101 Rozšírenie vodovodu a SO 102 Splašková kanalizácia - SO 102,1 Gravitačná kanalizácia" celý text

ostatné | 27. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - NEVITEL - líniová stavba

Verejná vyhláška - NEVITEL - líniová stavba celý text

ostatné | 21. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Zámer na odpredaj novovytvorenej parcely 2798/45 v k.ú. Bánov

Zámer na odpredaj novovytvorenej parcely 2798/45 celý text

ostatné | 6. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Zámer na odpredaj parc. č. 687/110 v k.ú. Bánov

Zámer na odpredaj parc. č. 687/110 v k.ú. Bánov celý text

ostatné | 6. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Zámer na odpredaj parc. č. 687/170 v k.ú. Bánov

Zámer na odpredaj parc. č. 687/170 v k.ú. Bánov celý text

ostatné | 6. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bánov na II. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bánov na II. polrok 2019 celý text

ostatné | 23. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Interná smernica o vnútornom systéme podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Interná smernica o vnútornom systéme podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
erb

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie pre dopravnú stavbu - Komunikácie a spevnené plochy

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie pre dopravnú stavbu - Komunikácie a spevnené plochy celý text

ostatné | 10. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Kúpna zmluva zo dňa 6.6.2019 - Dana Vachulíková

KZ Vachulíková celý text

ostatné | 7. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
zu

Návrh záverečného účtu obce Bánov za rok 2018

Návrh záverečného účtu obce Bánov za rok 2018 celý text

ostatné | 3. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácia pre verejnosť - " Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja"

Informácia pre verejnosť - " Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja" celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Zámer na odpredaj pozemku

Zámer na odpredaj pozemku celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na OZ III/2019

Pozvánka na OZ III/2019 celý text

ostatné | 15. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
erb

Informácia Okresného úradu NZ k rozhodnutiu Ústavného súdu SR

Informácia Okresného úradu NZ k rozhodnutiu Ústavného súdu SR celý text

ostatné | 13. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie - Závlahový systém Parcela 94

Závlahový systém Parcela 94 celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie - Závlahový systém - Prostredné

Závlahový systém - Prostredné celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Zverejnený zámer - Závlahový systém - Prostredné

Zverejnený zámer - Závlahový systém - Prostredné celý text

ostatné | 29. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Zverejnený zámer - Závlahový systém Parcela 94

Zverejnený zámer - Závlahový systém Parcela 94 celý text

ostatné | 29. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
rozpočet

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021 celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
ERB

Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce Bánov na rok 2019

Návrh VZN o určení výšky dotácie pre MŠ na rok 2019 celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
volby

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Bánov v roku 2018

Voľby 2018 celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny 03.10.2018

Prerušenie distribúcie elektriny 03.10.2018 celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
erb

Návrh záverečného účtu obce Bánov za rok 2017

Návrh záverečného účtu obce Bánov za rok 2017 celý text

ostatné | 11. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Dohoda o ukončení nájmu Zmluvy o nájme nebytových priestorov a hnuteľných vecí - KTB s.r.o

Dohoda o ukončení nájmu celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci - KTB

Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Zmluva číslo 1/2018 ARRIVA Nové Zámky, a.s. Nové Zámky

Zmluva č. 1/2018 celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Zmluva o pôžičke

Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky celý text

ostatné | 22. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Bánov - vodovod na ulici B. Němcovej

Verejná vyhláška celý text

ostatné | 20. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Zámer na odpredaj pozemku


ostatné | 27. 11. 2017 | Autor:

Pozvánka na XXXI/2017 OZ


ostatné | 12. 10. 2017 | Autor:

Oznámenie verejnou vyhláškou


ostatné | 24. 8. 2017 | Autor:

Zámer na odpredaj pozemku


ostatné | 7. 8. 2017 | Autor:

Pozvánka na XXIX. OZ


ostatné | 14. 7. 2017 | Autor:

Pozvánka na pokračovanie XXVII. OZ 2017


ostatné | 26. 6. 2017 | Autor:

Návrh záverečného účtu za rok 2016


ostatné | 11. 4. 2017 | Autor:

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

Spoločný obecný úrad Šurany celý text

ostatné | 6. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Návrh rozpočtu obce Bánov na rok 2017-2019


ostatné | 29. 11. 2016 | Autor:

Pozvánka na OZ XXII.


ostatné | 22. 11. 2016 | Autor:

Pozvánka na OZ XXI.


ostatné | 26. 10. 2016 | Autor:

Pozvánka na OZ XX.


ostatné | 14. 10. 2016 | Autor:

PHSR Obce Bánov 2015 - 2023


ostatné | 6. 4. 2016 | Autor:

Výzva na voľbu RŠ


ostatné | 14. 3. 2016 | Autor:

Vidiecka univerzita tretieho veku


ostatné | 28. 1. 2016 | Autor:

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce


ostatné | 16. 12. 2015 | Autor:

Návrh rozpočtu obce na rok 2016 - 2018


ostatné | 24. 11. 2015 | Autor:

Voľby do NR SR 2016


ostatné | 13. 11. 2015 | Autor:

Certifikát solventnosti - KTB Bánov


ostatné | 12. 11. 2015 | Autor:

Ocenenie - odkaz pre starostu


ostatné | 3. 7. 2015 | Autor:

Dotazník pre PHSR obce Bánov do roku 2023


ostatné | 15. 6. 2015 | Autor:

OZNAM FARNOSTI BÁNOV


ostatné | 22. 5. 2015 | Autor:

Poďakovanie - zástupkyňa MŠ


ostatné | 19. 5. 2015 | Autor:

projekt "zelený ostrov sihoť"


ostatné | 18. 5. 2015 | Autor:

Pozvánka na pokračovanie VI. zasadnutia OZ


ostatné | 28. 4. 2015 | Autor:

Zámer na odpredaj pozemku


ostatné | 22. 4. 2015 | Autor:

Pozvánka na VI. zasadnutie OZ


ostatné | 16. 4. 2015 | Autor:

70. výročie oslobodenia obce Bánov


ostatné | 27. 3. 2015 | Autor:

Pozvánka na V. zasadnutie OZ


ostatné | 6. 3. 2015 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie OZ


ostatné | 16. 2. 2015 | Autor:

Výsledky referenda Obce Bánov


ostatné | 7. 2. 2015 | Autor:

Zámer na odpredaj pozemku


ostatné | 3. 2. 2015 | Autor:

Tlačová informácia Ústavný súd SR


ostatné | 28. 1. 2015 | Autor: