Navigácia

Obsah

Zmluvy 

Zmluva č. 1420 031 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka Stiahnuté: 25x | 01.04.2020

Dohoda o skončení Zmluvy o dielo - KTB Bánov, s.r.o. Stiahnuté: 4x | 01.04.2020

Kúpna zmluva parc.č. 687/285 - Mgr. Samuel Sádecký Stiahnuté: 44x | 19.03.2020

Zmluva č. 121966004 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Červenej armády 16 Stiahnuté: 61x | 18.03.2020

Kúpna zmluva parc.č. 687/134 - manželia Juríkoví Stiahnuté: 34x | 18.03.2020

Zmluva č. 12 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2020 Stiahnuté: 44x | 09.03.2020

Zmluva o dielo - Zateplenie budovy MŠ na ul. J. Hralu Bánov - Unistav Teplička, s.r.o. Stiahnuté: 52x | 05.03.2020

Nájomná zmluva CJNZ/2020/02 - Coop Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Stiahnuté: 67x | 28.02.2020

Zmluva o mediálnej spolupráci - 3M media, s.r.o. Stiahnuté: 75x | 31.01.2020

Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže A 10 Stiahnuté: 84x | 31.01.2020

Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru - garáže A10 Stiahnuté: 70x | 31.01.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP - Obstaranie záhradných kompostérov Bánov Stiahnuté: 72x | 31.01.2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb - JUDr. Vlasta Suchanová Stiahnuté: 89x | 30.01.2020

Zmluva o spolupráci a propagácii - Novocentrum Nové Zámky, a.s. Stiahnuté: 82x | 27.01.2020

Zmluva o výpožičke - Slovenský zväz chovateľov Stiahnuté: 95x | 16.01.2020

Zmluva o dielo - Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie - TERA green, s.r.o. Bardejov Stiahnuté: 87x | 14.01.2020

Zmluva č. 11 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2020 Stiahnuté: 100x | 09.01.2020

Zmluva č. 10 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2020 Stiahnuté: 88x | 09.01.2020

Zmluva č. 9 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2020 Stiahnuté: 90x | 09.01.2020

Zmluva č. 8 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2020 Stiahnuté: 72x | 09.01.2020

Stránka