Navigácia

Obsah

Zmluvy 

Kúpno - predajná zmluva - Prenosná motorová striekačka ps 12 Stiahnuté: 14x | 10.12.2019

Zmluva o poskytovaní služieb WIFI pre Teba - Progrant, s.r.o. Bratislava Stiahnuté: 16x | 09.12.2019

Zmluva o dodaní tovaru ,,Wifi pre Teba" - Obecné siete , s.r.o. Stiahnuté: 36x | 29.11.2019

Zmluva o užívaní časti podperných bodov - k.ú. Bánov, ul. J. Palárika Stiahnuté: 30x | 19.11.2019

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov - Poľnohospodár Nové Zámky, a.s. Stiahnuté: 39x | 11.11.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena parc. č. 150 - Nitriansky samosprávny kraj Stiahnuté: 51x | 04.11.2019

Nájomná zmluva O2 Slovakia, s.r.o. - nájom časti pozemku č. 180/1 Stiahnuté: 32x | 04.11.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071S932 zo dňa 21.októbra 2019 - Wifi pre Teba Stiahnuté: 71x | 25.10.2019

Kúpna zmluva parc.č. 687/110 - manž. Klučkoví Stiahnuté: 80x | 22.10.2019

Zmluva o dielo Výstavba detského ihriska Bánov - Intersystem EU s.r.o. Bytča Stiahnuté: 80x | 21.10.2019

Dodatok č. 10 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 14.12.2004 - Slovak Telekom a.s. Bratislava Stiahnuté: 50x | 21.10.2019

Kúpnoi-predajná zmluva na neupotrebiteľný majetok - Lada Vaz 2121 Stiahnuté: 107x | 09.10.2019

Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže - 1736/B7 Stiahnuté: 96x | 03.10.2019

Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže - 1735/A10 Stiahnuté: 69x | 03.10.2019

Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže - 1735/A4 Stiahnuté: 70x | 02.10.2019

Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže - 1735/A1 Stiahnuté: 67x | 02.10.2019

Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže - 1735/A9 Stiahnuté: 68x | 02.10.2019

Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže - 1735/A3 Stiahnuté: 77x | 02.10.2019

Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže - 1736/B1 Stiahnuté: 70x | 02.10.2019

Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže - 1736/B3 Stiahnuté: 66x | 02.10.2019

Stránka