Navigácia

Obsah

Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v roku 2015


 

Zasadnutie
I.
II. IV. VI. VII. IX. X. XI. XII.
Meno a priezvisko
18.12.14
21.1.15 11.3.15 29.4.15 17.6.15 26.8.15 21.10.2015 19.11.2015 9.12.2015
MVDr. Juraj Šimunek p p p p p p p p p.
Ing. Ivan Valachovič p p p p p p p p p.
Juraj Oremus p ospr. p p p ospr. p p ospr.
Branislav Oremus p p p p p p ospr. p p.
Mgr. Ondrej Remiáš p p p p p p ospr. ospr. p.
Jozef Oremus p ospr. p p p p p p p.
Ing. Agnesa Ruschková
 

 
p ospr. p p p p p.
Mgr.Miroslava Petrášová p p p p p ospr. ospr. p ospr.
Ing. Alena Benická p. p p p p ospr. p p ospr.
Ing. Marek Šimunek p p p p p ospr. p p p.
Mgr. Marek Vittek p p p p p p ospr. p p.