Navigácia

Obsah

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve Bánov
Komisia finančná, správy obecného majetku, stavebného a územného plánovania a životného prostredia:
predseda komisie: Ing. Marek Šimunek
zapisovateľka komisie: Erika Palacková
poslanci: Ing. Marián Krajčír, Branislav Oremus, PhDr. Helena Juríková,
                    Mgr. Martin Dananai, Ing. Ivan Valachovič
členovia: Ing. Jana Švajdová, Bc. Boris Kaňák       
           
 

Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry a športu:

predseda komisie: Mgr. Martina Kováčová
zapisovateľka komisie: Jana Mazúchová
poslanci: Michal Rácek,
členovia: Bc. Matúš Ohrádka, Bc. Emília Balážová, Mgr. Ivan Palacka,
                   Ing. Jana Ščevlíková,
 
Komisia sociálna a zdravotná:
predseda komisie: Mgr. Soňa Kleinová
zapisovateľka komisie: Ing. Daniela Holubcová
poslanci: MVDr. Juraj Šimunek, 
členovia:  Ing. Jana Hodrušská, Mgr. Veronika Výberová, Eva Kvasňovská,
                    Mgr. Petronela Mazúchová, 

 

 

Komisia verejného záujmu:

predseda komisie: Branislav Oremus
zapisovateľka komisie: Ivana Kršáková
poslanci: MVDr. Juraj Šimunek, Mgr. Miroslava Petrášová
členovia: -