Navigácia

Obsah

Plán práce a termínov OR a OZ na I. polrok 2013

Typ: ostatné
-

Plán práce a termínov zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2013

 

Zasadnutia obecnej rady:              13. február 2013

                                                  17. apríla 2013

                                                  12. júna 2013

 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva:

                                                                                                          20. februára 2013

                                                                                                                 24. apríla 2013

                                                     19. júna 2013

 

Február :

·        Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ – Mgr. Peter Rácek

·        Správa o činnosti a hospodárení TJ Lokomotíva Bánov za II. polrok 2012 – Mgr. Peter Rácek

·        Správa o činnosti športovo-streleckého klubu Bánov za II. polrok 2012 – p. Ľubomír Babin

·        Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2012 – p. Helena Kramárová

·        Interpelácie poslancov

·        Organizačné otázky, rôzne

 

Apríl :

·        Kontrola uznesenia z predchádzajúceho OZ – Mgr. Peter Rácek

·        Správa o dosiahnutých výsledkoch SMO za rok 2012 – p. František Bednárik

·        Správa o KTB s. r. o. Bánov za rok 2012 – Mgr. Peter Rácek, p. Miroslav Klobučník

·        Správa o činnosti knižnice za rok 2012 – p. Blažena Jančovičová

·        Správa o plnení rozpočtu za rok 2012 – Mgr. Miroslava Petrášová, p. Erika Palacková

·        Záverečný účet obce za rok 2012 – p. Erika Palacková

·        Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012 – p. Helena Kramárová

         a Správa audítora – PhDr. Helena Juríková

·        Správa o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ za rok 2012 – Mgr. Katarína Ondrušková

·        Interpelácie poslancov

·        Organizačné, rôzne

 

Jún :

·        Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ – Mgr. Peter Rácek

·        Správa finančnej komisie o plnení rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti za I. štvrťrok 2013

         – Mgr. Miroslava Petrášová, p. Erika Palacková

·        Návrh plánu práce a termínu zasadnutí OR a OZ na II. polrok 2013 – Mgr. Peter Rácek

·        Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2013 – p. Helena Kramárová

·        Prezentácia záznamov do kroniky obce za rok 2012 – PaedDr. Margita Mazúchová

·        Interpelácie poslancov

·        Organizačné, rôzne

 

 

Zostavil: Mgr. Peter Rácek

 

Vytvorené: 14. 12. 2012
Posledná aktualizácia: 14. 12. 2012 00:00
Autor: