Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Odpadové hospodárstvo

Harmonogram zberu TKO a separovaného odpadu na rok 2020
PDF dokument: Harmonogram zberu odpadu obec Bánov rok 2020

Smetné nádoby je potrebné vyložiť v skorých ranných hodinách. Telefónne číslo na dispečera v prípade problémov pri separovanom zbere je 0902 930 522. Výkup papiera a kuchynského oleja je zrušený.

PDF dokument: Malý sprievodca odpadov z domácností

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Bánov za rok 2020

V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PDF dokument: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Bánov za rok 2020 (169.04 kB)

Otváracie hodiny Zberný dvor Bánov a zberné miesto v Športovom areáli na konáre, haluzovinu a drevinu

Pondelok

  13:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 12:00  
Streda   13:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 12:00  
Piatok

8:00 - 12:00

 

Druh a kategória odpadov, s ktorými sa bude nakladať v zariadení ZBERNÝ DVOR BÁNOV počas celého roka:

papier a lepenka, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky(kompozity na báze lepenky),sklo, železo, plasty textílie (môžu byť aj koberce), šatstvo (šatstvo treba priniesť uviazané vo vreciach), objemový odpad, drobný stavebný odpad, jedlé oleje a tuky, starý nábytok

PDF dokument: Zberný dvor Bánov katalóg vývozu odpadov

Druh a kategória odpadov, s ktorými sa bude nakladať v zariadení ZBERNÝ DVOR BÁNOV iba sezónne (v presne určených termínoch tak, ako zber elektroniky):

batérie a akumulátory a netriedené batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, ktoré obsahujú nebezpečné časti, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

Zber elektroniky a bielej techniky sa bude realizovať 2x do roka.

V prípade vývozu stavebnej sute je potrebné sa nahlásiť na Správe majetku obce tel. čísle 0904 442 446 (so sebou si treba priniesť občiansky preukaz).

Zoznam odpadov, ktoré je možné vyvážať na ZBERNÉ MIESTO v športovom areáli Bánov:

konáre a dreviny, rôzne druhy haluzovín a drevín

Odpad je možné vyviesť len počas otváracích hodín zberného miesta vždy za prítomnosti pracovníka športového areálu.

PDF dokument: Zberné miesto v Športovom areáli katalóg vývozu odpadov

Čo s kuchynským olejom?

Použitý kuchynský olej je možné odovzdať na Zbernom dvore Bánov. Olej nesmie obsahovať zvyšky vody a potravín. Olej sa odporúča po vychladnutí zliať cez sitko do suchej a čistej PET fľaše a následne odovzdať na Zbernom dvore Bánov.

 

Chráňme si životné prostredie!
Sme zodpovedný Bánov.