Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Zberné miesta

Mgr. Juraj Huslica                                                                                           
vedúci Správy majetku obce Bánov                                             
email: SMO@banov.sk                                                                                     
mobil: 0904 442 446

Zberný dvor obce Bánov

Oznamujeme Vám, že do 31.12.2024 sa môžu na zberný dvor vyvážať komodity podľa katalógu odpadov v znení neskorších predpisov. 

OTVÁRACIE HODINY - Zberný dvor obce Bánov

Pondelok

  13:00 - 17:00

Utorok

8:00 - 12:00

 

Streda

 

13:00 - 17:00

Štvrtok

8:00 - 12:00

 

Piatok

8:00 - 12:00

 

 

Druh a kategória odpadov, s ktorými sa bude nakladať  v zariadení ZBERNÝ DVOR OBCE BÁNOV počas celého roka:
- papier a lepenka                                                                                                                     
- viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)
- sklo, železo, plasty
- textílie (môžu byť aj koberce)                                                                                                 
- šatstvo (šatstvo treba priniesť uviazané vo vreciach)                                                       
- objemový odpad                                                                                                                       
- drobný stavebný odpad                                                                                                             
- jedlé oleje a tuky                                                                                                                     
- starý nábytok

dokument: Zberný dvor_katalóg vývozu odpadov

Druh a kategória odpadov, s ktorými sa bude nakladať v zariadení ZBERNÝ DVOR OBCE BÁNOV iba sezónne (v presne určených termínoch tak, ako zber elektroniky):
- batérie a akumulátory a netriedené batérie a akumulátory
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia, ktoré obsahujú nebezpečné časti
- vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

Zber elektroniky a bielej techniky sa bude realizovať 2x do roka.

V prípade vývozu stavebnej sute je potrebné sa nahlásiť na Správe majetku obce  tel. čísle 0904 442 446  (so sebou si treba priniesť občiansky preukaz).

Zberné miesto na haluzoviny

Haluzoviny a konáre sa môžu vyvážať na zberné miesto v športovom areáli. Zberné miesto na haluzoviny v športovom areáli bude v čase silných dažďov a podmočenej príjazdovej cesty zatvorené.

OTVÁRACIE HODINY - zberné miesto v športovom areáli

Pondelok

  13:00 - 17:00

Utorok

8:00 - 12:00

 

Streda

 

13:00 - 17:00

Štvrtok

8:00 - 12:00

 

Piatok

8:00 - 12:00

 

dokument: Zberné miesto_katalóg vývozu odpadov

Čo s kuchynským olejom?

Použitý kuchynský olej je možné odovzdať na Zbernom dvore.                                        

Olej nesmie obsahovať zvyšky vody a potravín. Olej sa odporúča po vychladnutí zliať cez sitko do suchej a čistej PET fľaše a následne odovzdať na Zbernom dvore.

Chráňme si životné prostredie!

Sme zodpovedný Bánov.