Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Obecné kultúrne stredisko Bánov

Kancelária OKS Bánov sa nachádza v priestoroch kultúrneho domu v tanečnej sále (prízemie).

Adresa: Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
Tel.: 0911 445 466
e-mail: kultura@banov.sk

Miestna kultúrna inštitúcia

Obecné kultúrne stredisko Bánov (ďalej len OKS Bánov) je miestna kultúrna inštitúcia, ktorá zabezpečuje, organizuje a rozvíja kultúrny život v obci. Napomáha rozvoju a šíreniu kultúrnych aktivít, prispieva k rastu kultúrnej a vzdelanostnej úrovne obyvateľstva, k skvalitňovaniu životného štýlu, medziľudských vzťahov, komunikácie a kreativity obyvateľstva v rozličných sférach spoločnosti. Kultúrny referent obce Bánov usporadúva kultúrno-spoločenské, športové a iné podujatia a zabezpečuje informačné služby pre občanov (webová stránka, FB stránka a miestny rozhlas). Podporuje a rozvíja kultúrne a duchovné hodnoty, stará sa o kultúrne dedičstvo, rozvíja lokálne a regionálne tradície, podporuje a rozvíja voľnočasové aktivity jednotlivcov i rôznych skupín obyvateľstva. Zabezpečuje obecné priestory pre občianske obrady ako: privítanie novorodencov, sobáše a stretnutia jubilantov. Kultúrny referent zodpovedá za prevádzku a využiteľnosť priestorov kultúrneho domu a kina SOKOL Bánov a prenajíma tieto priestory na rôzne príležitosti. Sídlo OKS Bánov je v priestoroch Kultúrneho Domu Bánov na Hviezdoslavovej ulici č. 34.

Činnosť OKS Bánov sa riadi vlastnou dramaturgiou, ktorá je spravidla tvorená vždy na jeden kalendárny rok, je schválená obecným zastupiteľstvom v Bánove a je financovaná z rozpočtu obce. Vďaka kontinuálnej podpore od obce a sponzorov môže OKS Bánov každoročne vytvárať hodnotnú, širokospektrálnu a multižánrovú kultúrnu ponuku a záujmovou činnosť pre občanov a návštevníkov obce Bánov.

Aktivity OKS Bánov sú primárne financované z rozpočtu obce, ale inštitúcia využíva aj dotácie na podporu kultúry a športu od Nitrianskeho samosprávneho kraja, prípadne od sponzorov.

Kultúrny dom Bánov

Kultúrny dom Bánov je po rozsiahlej rekonštrukcii exteriéru a interiéru, ktorá sa uskutočnila v roku 2005 k dispozícii pre občanov na uskutočňovanie pravidelných i nepravidelných kultúrno-spoločenských aktivít. Kultúrny dom Bánov sa skladá z priestorov: divadelná sála, tanečná sála, veľká zasadačka, malá zasadačka, kuchyňa, chladiaci box, sociálne zariadenia, galéria, vestibul.

  • pre nájomcov je k dispozícii klimatizácia a Wi-Fi pripojenie na internet
  • objekt je monitorovaný kamerovým systémom obce Bánov

PDF dokument: Prevádzkový poriadok KD Bánov

Kino SOKOL Bánov

Kino SOKOL Bánov je po rozsiahlej rekonštrukcii interiéru, ktorá sa uskutočnila v roku 2018 k dispozícii pre občanov na uskutočňovanie pravidelných i nepravidelných kultúrno-spoločenských aktivít. Kino SOKOL Bánov sa skladá z priestorov: kinosála s javiskom a sociálnym zariadením, ozvučovacia technika (k dispozícii len so zvukárom) a šatňa pod javiskom.

  • priestory kina sú bez možnosti klimatizácie a Wi-Fi pripojenia na internet
  • objekt je monitorovaný kamerovým systémom obce Bánov

PDF dokument: Prevádzkový poriadok kina SOKOL Bánov

Obec Bánov neposkytuje v kultúrnom dome a kine SOKOL žiadne gastronomické ani cateringové služby.

Prenájom priestorov kultúrneho domu a kina SOKOL Bánov:

  1. žiadateľ kontaktuje kultúrneho referenta na tel. čísle 0911 445 466 a dohodnú si vzájomné stretnutie, kde spoločne vykonajú obhliadku priestorov, dohodnú všetky podmienky a rezervujú požadované priestory na súkromné alebo verejné podujatie.
  2. žiadateľ spoločne s kultúrnym referentom vyplní tlačivo Žiadosť o prenájom KD Bánov alebo Žiadosť o prenájom kina SOKOL Bánov, ktoré podpíšu v kancelárii Obecného kultúrneho strediska Bánov.
  3. Kultúrny referent v prípade potreby odovzdá kľúče a inventár od poskytnutých priestorov žiadateľovi a spolu podpíšu tlačivo Hmotná zodpovednosť.
  4. Žiadateľ sa stáva nájomcom až po podpísaní spomínaných dokumentov.
  5. Po skončení podujatia nájomca kontaktuje kultúrneho referenta, ktorý skontroluje a preberie prenajímané priestory a inventár. Následne kultúrny referent pripraví vyúčtovanie za prenájom priestorov, ktoré je nájomca povinný uhradiť v pokladni Obecného úradu Bánov v čo najkratšom čase alebo po dohode s kultúrnym referentom.

Cenník za prenájom priestorov kultúrneho domu a kina SOKOL Bánov

PDF dokument: Cenník za prenájom priestorov KD Bánov Typ: PDF dokument, Velkosť: 241.58 kB
PDF dokument: Cenník za prenájom priestorov kina SOKOL Bánov

Dramaturgia a kontinuálna kultúrna ponuka v obci

Medzi tradičné podujatia v obci Bánov patria: plesová sezóna (Bánovský, Futbalový, Divadelný, Ľudový a Mládežnícky ples), obecná zabíjačka a fašiangové popoludnie, karneval, jednodňový autobusový lyžiarsky zájazd, beseda so starostom, divadelné predstavenia, oslava predvečera 1.mája, Pietny akt kladenia venca, Deň Matiek, Deň rodiny, Deň detí, projekt Bánovské leto, Dni Obce Bánov, Beh oslobodenia obce Bánov, Farebná míľa, Beh olympijského dňa, Detský denný letný tábor, Rozprávková noc pre deti, Disco párty, trojdňový autobusový zájazd pri príležitosti Národného výstupu na Kriváň,  návšteva družobného Bánova na Morave, Bánovský hodový jarmok, Hodová zábava, FIFA turnaj, oslava 50, 60, 70, ročných občanov, Úcta k starším, výstavy a besedy v Obecnej knižnici Bánov, Zdobenie adventného venca, stretnutie so Sv. Mikulášom, Vianočné trhy s kultúrnym programom, Predvianočný koncert v kostole, Štefanská zábava, Predsilvestrovská kapustnica a Silvestrovská zábava.

Nové podujatia, ktoré OKS Bánov začalo organizovať v spolupráci s OZ Kesa Nostra od roku 2011 sú: Mládežnícky discoples, Filmové večery, Vidiecke hry, na ktorých sa predstavili hudobné skupiny VIDIEK (2012), HEX, U.K.N.D (2013) a POLEMIC (2014), premietanie Najväčších chýb v Hollywoode, Keská „pasuvačka“ na štrkárni 3 ročníky, Rozprávkovú noc pre deti, filmový festival Expedičná kamera, Vianočné trhy, disco párty počas roka a FIFA turnaj na herných konzolách.

Obecný úrad

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo