Obec Bánov
ObecBánov

Vitajte na oficiálnej
stránke obce Bánov

rozšírené vyhľadávanie

Galabriel

Spevácky zbor pri jeho vzniku prešiel rôznymi obmenami. Prvotný zbor bol založený v roku 1990-91 pánom Michalom Krajčírom . Zbor spieval sakrálne piesne pre potreby liturgie v miestnom kostole. Jeho zakladajúcimi členmi boli: M. Krajčír, B. Šimuneková, V. Šimunek , Ľ. Nebehajová, Z. Nebehajová, K. Klobučníková, P. Palacka, H. Kováčová. Od roku 1998 až po súčastnosť  zbor vedie Mgr.art. Hana Kováčová. Zbor začal pod jej vedením pracovať najskôr ako ženský zbor, neskôr zbor miešaný. Spevácky zbor sa pravidelne stretáva raz do týždňa, kde sa okrem nácviku piesní venuje aj rozvoju hlasovej kultúry a iných speváckych zručností. Repertoár zboru sa postupne rozšíril o skladby svetské, ľudové, národné  a spirituály.   Pestrá dramaturgia umožnila zboru vystupovať na spoločenských podujatiach obce. Členovia zboru majú široké vekové rozpätie od vysokoškolákov až po dôchodcov. Zbor sa okrem spievania na omšiach  zúčastnil dvoch dirigentských diplomových koncertoch Hany Kováčovej, kde spolupracoval s Pedagogickou fakultou UMB v Banskej Bystrici. Spieval na významných duchovných udalostiach farnosti napr.:

  • Primície S. Sádeckého a V. Šimuneka
  • Rozlúčka Sestry V. Rácekovej na misie do Afriky
  • Výročie založenia  Misijnej kongregácie Služobníc Ducha Svätého, Ivanka pri Nitre
  • Birmovky v Bánove a Nových Zámkoch
  • Ďakovné sv. omše za úrodu
  • Odhalenie pamätníka obetiam  1. a 2. Svetovej  vojny (Bánov)

Zbor pravidelne organizuje Vianočné koncerty v Bánove a okolí ( Palárikovo, Komjatice, Michal nad Žitavou, Mojzesovo, Nové Zámky), na ktorých participujú iné kultúrne hudobné telesá z Bánova napr: Detská dychová hudba Rosička, sólista Peter Palacka- bajan a iné hudobné telesá z okolia.  Taktiež sa zúčastňuje prehliadok zborov Matice Slovenskej oblasti  Nových  Zámkov.

Súčasní členovia:

Soprán: A. Ruschková, K. Ruschková, Z. Kozárová, M. Remiášová, A. Sádecká, E. Hudecová

Alt: I. Vaneková, P. Oremusová, V. Kováčová, A. Rozložníková, P. Husková, V.

Tenor: M. Krajčír, F. Návojský, M. Zemanovič

Bas: P. Palacka, V. Šimunek, J. Huska

Dirigentka: H. Kováčová

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov