Obec Bánov
ObecBánov

Vitajte na oficiálnej
stránke obce Bánov

rozšírené vyhľadávanie

Klub dôchodcov

Jednotu dôchodcov v Bánove sme založili 24. apríla 2007. Zakladateľkou je p. Valéria Brezíková. Prvé zhromaždenie sme mali 29. apríla 2007 v KD a získaných 50 členov.

Pri zrode nám pomáhali členky Jednoty dôchodcov z Palárikova, naša pani starostka PhDr. Helena Juríková, Mgr. Iveta Svetlanská a Ing. Agnesa Ruschková.

Na prvom stretnutí sa zúčastnili členky p. V. Brezíková, p. M. Petrášová, p. E. Turčeková,

p. V. Mazúchová, p. A. Palacková a p. V. Bartalová. Začiatky neboli ľahké, ľudia akoby neboli verili, že plán uskutočníme. Počiatočný zakladací výbor bol v zložení:

p. V. Brezíková, p. G. Mulinková, p. M. Petrášová, p. E. Turčeková, p. A. Brezíková a p. G. Mazúchová. Za jeden rok nás bolo 160 členov. Po roku a po dlhom presviedčaní sme do nášho kolektívu dostali p. Zuzanu Novotnú, ktorá založila u nás spevácky súbor „Bánovskí seniori“ a dodnes účinkujeme, veľmi dobrými výsledkami zabávame nielen v našej obci, ale sa zúčastňujeme na rôznych kultúrnych podujatiach. Vek v našej speváckej skupine je od 60 do 82 rokov.

5. januára 2012 sme na členskej schôdzi premenovali našu Jednotu dôchodcov na Klub dôchodcov v Bánov. Niektorí členovia vo výbore boli (či už pre vek alebo zdravotné problémy“ počas trvania nahradení a niektorých sme si povolali medzi seba.

Dnes nás je 220 členov (k októbri 2012). Veľa členov nás už opustilo (zomreli) a stále  sa nám prihlasujú mladší. Sme aktívni, chodíme na kultúrne podujatia, zapájame sa, sú medzi nami aj aktívni športovci a snažíme sa jeseň nášho života spestriť s optimizmom, veď každý vek človeka je krásny a treba si ho užiť.

Terajší výbor:

Predsedkyňa: p. V. Brezíková

Členovia: p.  G. Mulinková, p. A. Brezíková, p. I. Brezíková, p. M. Petrášová, p. E. Tručeková, p. G. Mazúchová, p. J. Bachová, p. Kozárová, p. Mrkvica, p. A. Sordel, p. A. Mokráš, p. J. Mazúch, p. J. Turček, p. Polák, p. Ing. J. Mazúch.

V speváckom krúžku je vedúcou p. Z. Novotná.

Účinkujúci: p. V. Brezíková, p. I. Brezíková, p. A. Brezíková, p. M. Petrášová, p. G. Mulinková, p. E. Turčeková, p. A. Turčeková, p. E. Poláková, p. Bachová, p. Kozárová, p. Antalíková, p. Mazúchová, p. Juríková, p. Petrániová, p. Krupičková, p. Š. Brezík, p. J. Mazúch, p. J. Turček, p. Polák, p. A. Sordel, p. A. Mokráš, p. Novotný, p. F. Turček, p. Mrkvica, p. Polák, p. Krajčír a p. K. Mokráš.

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov