PARLAMENTNÉ VOĽBY 2020

Parlamentné voľby 2020

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 49
TÝŽDEŇ: 1245
CELKOM: 945617

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Typ: ostatné
voľby 2020Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 29. februára 2020. Voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

sa budú konať v sobotu 29. februára 2020. 

Voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod.

 

Voľba poštou je určená voličovi, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 

Volič, ktorý môže požiadať o voľbu poštou a to: má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia,

 

v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020) Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o voľbu poštou priamo na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade.

 

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi

– adresu miesta pobytu v cudzine.
– adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,
– rodné číslo,
– meno a priezvisko,

 

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

– obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
– hlasovacie lístky,

– návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),
– poučenie o spôsobe hlasovania.

 

HLASOVANIE


Vybrať jeden hlasovací lístok ….
Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

 

Prednostný hlas ….
Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri,   na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a túto zalepí.

 

Odoslať návratnú obálku ….
Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom   „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

 

Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 28.2.2020).

 

Viac informácií na:

http://www.minv.sk/?volby-nrsr

alebo na http://www.minv.sk/

 

PRÍLOHY

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR

Informácie pre voliča

Voľba poštou - informácie

Voľba poštou - žiadosť

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

ozn. o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

ozn. emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu


Prílohy

Vytvorené: 8. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 1. 2020 11:19
Autor: Správce Webu