Odpadové hospodárstvo

odpad

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 37
TÝŽDEŇ: 2370
CELKOM: 1046819

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov XV/2020 OZ 1

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov XV/2020 OZ

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov XV/2020 OZ celý text

ostatné | 10. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Návrh Záverečného účtu obce Bánov za rok 2019 1

Návrh Záverečného účtu obce Bánov za rok 2019

Návrh Záverečného účtu obce Bánov za rok 2019 celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Zverejnenie informácie v zmysle  § 23, ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 1

Zverejnenie informácie v zmysle § 23, ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Zverejnenie informácie v zmysle § 23, ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov XIV 2020 OZ 1

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov XIV 2020 OZ

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov XIV 2020 OZ celý text

ostatné | 22. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby : "NZ_Bánov výmena TS 2, TS, NNK, NNV"

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby : "NZ_Bánov výmena TS 2, TS, NNK, NNV" celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Oznámenie o zámere schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky"

Verejná vyhláška - Oznámenie o zámere schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky" celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie verejnou vyhláškou vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie verejnou vyhláškou vo veci vydania súhlasu na výrub drevín celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu „Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“

Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu „Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ celý text

ostatné | 22. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov XII 2019 OZ

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov XII 2019 OZ

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov XII 2019 OZ celý text

ostatné | 6. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Stavebné povolenie  - Rodinný dom - Verejná vyhláška

Stavebné povolenie - Rodinný dom - Verejná vyhláška

Stavebné povolenie - Rodinný dom - Verejná vyhláška celý text

ostatné | 20. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín celý text

ostatné | 20. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
VZN obce Bánov č. 02/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

VZN obce Bánov č. 02/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

VZN obce Bánov č. 02/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi celý text

ostatné | 18. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie -

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie - "INS_FTTH_SURN_04_Banx_Bánov" - líniová stavba

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie - "INS_FTTH_SURN_04_Banx_Bánov" - líniová stavba celý text

ostatné | 13. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Návrh VZN obce o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

Návrh VZN obce o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

Návrh VZN obce o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi celý text

ostatné | 24. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov X 2019 OZ

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov X 2019 OZ

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov X 2019 OZ celý text

ostatné | 18. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Pozvánka na IX OZ 2019

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov IX 2019 OZ

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov IX 2019 OZ celý text

ostatné | 9. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Bánov - Poľnohospodár a.s. Nové Zámky

Zámer prenájmu Poľnohospodár celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie celý text

ostatné | 27. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania celý text

ostatné | 27. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o začatí územného konania - Bánov - Odvedenie dažďových vôd Malá Kesa I. a II. etapa

Verejná vyhláška - Odv.dažďových vôd Malá Kesa celý text

ostatné | 10. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva na predloženie cenových ponúk na predaj prebytočného hnuteľného majetku - Osobné vozidlo Lada Vaz 2121

Výzva na predloženie cenových ponúk - Lada Vaz 2121 celý text

ostatné | 9. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie verejnou vyhláškou -" IBV 15 rodinných domov - Bánov, objekty SO 101 Rozšírenie vodovodu a SO 102 Splašková kanalizácia - SO 102,1 Gravitačná kanalizácia"

Rozhodnutie verejnou vyhláškou -" IBV 15 rodinných domov - Bánov, objekty SO 101 Rozšírenie vodovodu a SO 102 Splašková kanalizácia - SO 102,1 Gravitačná kanalizácia" celý text

ostatné | 27. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - NEVITEL - líniová stavba

Verejná vyhláška - NEVITEL - líniová stavba celý text

ostatné | 21. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Zámer na odpredaj novovytvorenej parcely 2798/45 v k.ú. Bánov

Zámer na odpredaj novovytvorenej parcely 2798/45 celý text

ostatné | 6. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Zámer na odpredaj parc. č. 687/110 v k.ú. Bánov

Zámer na odpredaj parc. č. 687/110 v k.ú. Bánov celý text

ostatné | 6. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Zámer na odpredaj parc. č. 687/170 v k.ú. Bánov

Zámer na odpredaj parc. č. 687/170 v k.ú. Bánov celý text

ostatné | 6. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bánov na II. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bánov na II. polrok 2019 celý text

ostatné | 23. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Interná smernica o vnútornom systéme podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Interná smernica o vnútornom systéme podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
erb

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie pre dopravnú stavbu - Komunikácie a spevnené plochy

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie pre dopravnú stavbu - Komunikácie a spevnené plochy celý text

ostatné | 10. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Kúpna zmluva zo dňa 6.6.2019 - Dana Vachulíková

KZ Vachulíková celý text

ostatné | 7. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
zu

Návrh záverečného účtu obce Bánov za rok 2018

Návrh záverečného účtu obce Bánov za rok 2018 celý text

ostatné | 3. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácia pre verejnosť - " Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja"

Informácia pre verejnosť - " Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja" celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Zámer na odpredaj pozemku

Zámer na odpredaj pozemku celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na OZ III/2019

Pozvánka na OZ III/2019 celý text

ostatné | 15. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
erb

Informácia Okresného úradu NZ k rozhodnutiu Ústavného súdu SR

Informácia Okresného úradu NZ k rozhodnutiu Ústavného súdu SR celý text

ostatné | 13. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie - Závlahový systém Parcela 94

Závlahový systém Parcela 94 celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie - Závlahový systém - Prostredné

Závlahový systém - Prostredné celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Zverejnený zámer - Závlahový systém - Prostredné

Zverejnený zámer - Závlahový systém - Prostredné celý text

ostatné | 29. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Zverejnený zámer - Závlahový systém Parcela 94

Zverejnený zámer - Závlahový systém Parcela 94 celý text

ostatné | 29. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
rozpočet

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021 celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
ERB

Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce Bánov na rok 2019

Návrh VZN o určení výšky dotácie pre MŠ na rok 2019 celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
volby

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Bánov v roku 2018

Voľby 2018 celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny 03.10.2018

Prerušenie distribúcie elektriny 03.10.2018 celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
erb

Návrh záverečného účtu obce Bánov za rok 2017

Návrh záverečného účtu obce Bánov za rok 2017 celý text

ostatné | 11. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Dohoda o ukončení nájmu Zmluvy o nájme nebytových priestorov a hnuteľných vecí - KTB s.r.o

Dohoda o ukončení nájmu celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci - KTB

Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Zmluva číslo 1/2018 ARRIVA Nové Zámky, a.s. Nové Zámky

Zmluva č. 1/2018 celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Zmluva o pôžičke

Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky celý text

ostatné | 22. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Bánov - vodovod na ulici B. Němcovej

Verejná vyhláška celý text

ostatné | 20. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Zámer na odpredaj pozemku


ostatné | 27. 11. 2017 | Autor:

Pozvánka na XXXI/2017 OZ


ostatné | 12. 10. 2017 | Autor:

Oznámenie verejnou vyhláškou


ostatné | 24. 8. 2017 | Autor:

Zámer na odpredaj pozemku


ostatné | 7. 8. 2017 | Autor:

Pozvánka na XXIX. OZ


ostatné | 14. 7. 2017 | Autor:

Pozvánka na pokračovanie XXVII. OZ 2017


ostatné | 26. 6. 2017 | Autor:

Návrh záverečného účtu za rok 2016


ostatné | 11. 4. 2017 | Autor:

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

Spoločný obecný úrad Šurany celý text

ostatné | 6. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Návrh rozpočtu obce Bánov na rok 2017-2019


ostatné | 29. 11. 2016 | Autor:

Pozvánka na OZ XXII.


ostatné | 22. 11. 2016 | Autor:

Pozvánka na OZ XXI.


ostatné | 26. 10. 2016 | Autor:

Pozvánka na OZ XX.


ostatné | 14. 10. 2016 | Autor:

PHSR Obce Bánov 2015 - 2023


ostatné | 6. 4. 2016 | Autor:

Výzva na voľbu RŠ


ostatné | 14. 3. 2016 | Autor:

Vidiecka univerzita tretieho veku


ostatné | 28. 1. 2016 | Autor:

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce


ostatné | 16. 12. 2015 | Autor:

Návrh rozpočtu obce na rok 2016 - 2018


ostatné | 24. 11. 2015 | Autor:

Voľby do NR SR 2016


ostatné | 13. 11. 2015 | Autor:

Certifikát solventnosti - KTB Bánov


ostatné | 12. 11. 2015 | Autor:

Ocenenie - odkaz pre starostu


ostatné | 3. 7. 2015 | Autor:

Dotazník pre PHSR obce Bánov do roku 2023


ostatné | 15. 6. 2015 | Autor:

OZNAM FARNOSTI BÁNOV


ostatné | 22. 5. 2015 | Autor:

Poďakovanie - zástupkyňa MŠ


ostatné | 19. 5. 2015 | Autor:

projekt "zelený ostrov sihoť"


ostatné | 18. 5. 2015 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná