KORONAVÍRUS všetko čo potrebujete vedieť

vírus

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 12
DNES: 619
TÝŽDEŇ: 4386
CELKOM: 989832

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zámer na odpredaj pozemku

Typ: ostatné
-

Obec Bánov zverejňuje zámer

 

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov

na odpredaj pozemku

 

           C-KN par. č. 687/38 - zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 114 m2 nachádzajúca sa v k. ú. Bánov, zapísaná na LV č. 1 evidovaný na Katastrálnom odbore Okresného úradu Nové Zámky, ktorej vlastníkom je obec Bánov, Hviezdoslavova 34,941 01  Bánov Helene Renčkovej rod. Trúchlej a Jánovi Renčkovi obaja bytom Bánov, Malinovského 17, 941 01 Bánov za cenu 2,50 €/m2

ako

           prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o predzáhradku, ktorú žiadatelia chcú užívať pred svojim rodinným domom.

 

                                                                                  

                                                                                                 PhDr. Helena Juríková

                                                                                                       starostka obce

 

Vyvesené:       3. 2. 2015

Zvesené:        


Vytvorené: 3. 2. 2015
Posledná aktualizácia: 3. 2. 2015 00:00
Autor: