Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 273
TÝŽDEŇ: 4958
CELKOM: 825987

Odkaz pre starostu

odkaz pre starostu

Peter Bažik - videoklip

videoklip

Obsah

Zmluvy 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Výstavba detského ihriska Bánov Stiahnuté: 33x | 16.09.2019

Mandátna zmluva na predmet zákazky - Rekonštrukcia a vybavenie polytechnickej učebne ZŠsMŠ Bánov Stiahnuté: 29x | 18.09.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 21.8.2019 - Ján Ščevlík Stiahnuté: 19x | 11.09.2019

kúpna zmluva - Vybavenie kuchyne ZŠ s MŠ Bánov Stiahnuté: 19x | 21.08.2019

kúpna zmluva, predávajúci: Obec Bánov, kupujúci: J. Ščevlík Stiahnuté: 20x | 21.08.2019

Zmluva o grantovom účte - Prima banka Slovensko, a.s. Stiahnuté: 54x | 08.08.2019

Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov Čajovňa - JERA s.r.o. Stiahnuté: 97x | 31.07.2019

Zmluva o dielo č. 05/2019 HOLD, spol.s.r.o. - Stavebné úpravy kuchyne ZŠsMŠ Bánov Stiahnuté: 74x | 23.07.2019

Nájomná zmluva - Pavol Sameš Stiahnuté: 91x | 12.07.2019

Zmluva o dielo č. 02/2019 HOLD, spol.s.r.o. - Autobusová zastávka - Šurianska cesta III/1495 Stiahnuté: 101x | 08.07.2019

Zmluva o nájme bytu č. 1524/21 Stiahnuté: 114x | 01.07.2019

Dohoda o skončení nájmu bytu nč. 1524/21 Stiahnuté: 96x | 01.07.2019

Zmluva o dielo č. 38/2019 RRA Novozámocko Stiahnuté: 57x | 01.07.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Stiahnuté: 33x | 19.06.2019

Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia Stiahnuté: 95x | 05.06.2019

Mandátna zmluva - AE group, s.r.o. Piešťany Stiahnuté: 96x | 04.06.2019

Dodatok Prima Banka Stiahnuté: 218x | 17.05.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP - Obstaranie záhradných kompostérov Stiahnuté: 111x | 17.05.2019

Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov - Dušan Smolárik Stiahnuté: 120x | 17.05.2019

Zmluva o poskytovaní právnej služby Stiahnuté: 149x | 07.05.2019

Stránka