Odpadové hospodárstvo

odpad

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 48
TÝŽDEŇ: 2693
CELKOM: 1047142

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Obsah

Zmluvy 

Zmluva č. 3 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2020 Stiahnuté: 128x | 09.01.2020

Zmluva č. 2 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2020 Stiahnuté: 130x | 09.01.2020

Zmluva č. 1 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2020 Stiahnuté: 143x | 09.01.2020

Zmluva o výpožičke - Občianske združenie Kútik Stiahnuté: 130x | 09.01.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve číslo 1/2018 - Arriva Nové Zámky, a.s. Stiahnuté: 100x | 07.01.2020

Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie odvozu odpadu - Brantner Nové Zámky, s.r.o. Stiahnuté: 152x | 02.01.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava - ul. J. Palárika 49 Stiahnuté: 120x | 18.12.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena parc. č. 147/1 - Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Banská Štiavnica Stiahnuté: 123x | 13.12.2019

Kúpno - predajná zmluva - Prenosná motorová striekačka ps 12 Stiahnuté: 134x | 10.12.2019

Zmluva o poskytovaní služieb WIFI pre Teba - Progrant, s.r.o. Bratislava Stiahnuté: 120x | 09.12.2019

Zmluva o dodaní tovaru ,,Wifi pre Teba" - Obecné siete , s.r.o. Stiahnuté: 137x | 29.11.2019

Zmluva o užívaní časti podperných bodov - k.ú. Bánov, ul. J. Palárika Stiahnuté: 121x | 19.11.2019

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov - Poľnohospodár Nové Zámky, a.s. Stiahnuté: 143x | 11.11.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena parc. č. 150 - Nitriansky samosprávny kraj Stiahnuté: 140x | 04.11.2019

Nájomná zmluva O2 Slovakia, s.r.o. - nájom časti pozemku č. 180/1 Stiahnuté: 140x | 04.11.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071S932 zo dňa 21.októbra 2019 - Wifi pre Teba Stiahnuté: 155x | 25.10.2019

Kúpna zmluva parc.č. 687/110 - manž. Klučkoví Stiahnuté: 165x | 22.10.2019

Zmluva o dielo Výstavba detského ihriska Bánov - Intersystem EU s.r.o. Bytča Stiahnuté: 176x | 21.10.2019

Dodatok č. 10 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 14.12.2004 - Slovak Telekom a.s. Bratislava Stiahnuté: 129x | 21.10.2019

Kúpnoi-predajná zmluva na neupotrebiteľný majetok - Lada Vaz 2121 Stiahnuté: 180x | 09.10.2019

Stránka