Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Oznamovacia činnosť

Matričný úrad plní oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných v matrike alebo zbierke listín voči štátnym orgánom, obciam a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch.