Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Potvrdenie o prijatí predchádzajúceho priezviska po rozvode manželov

V zmysle ustanovenia § 27 odst. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu podľa miesta uzavretia manželstva oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady

  1. oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva 
    (tlačivo vydá matričný úrad)
  2. právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (originál)
  3. sobášny list (originál)
  4. občiansky preukaz

Správny poplatok

vyhotovenie písomného potvrdenia matričným úradom = 5,00 €

Správne poplatky za vyberajú v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.