Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Žiadosť a tlačivá k stavebnému konaniu

Spoločný stavebný úrad

Obecný úrad Bánov je súčasťou Spoločného stavebného úradu so sídlom v Šuranoch. Občania môžu na Obecnom úrade Bánov podať žiadosti k stavebnému konaniu a môžu žiadať o povolenia k stavebnému konaniu. Obecný úrad Bánov vydáva rozhodnutia k stavebnému konaniu, ktoré sú v kompetencii obce. Všetky ostatné žiadosti a povolenia sú odstúpené na Spoločný stavebný úrad Šurany na ďalšie vybavenie. Občan v takomto prípade už ďalej komunikuje so Spoločným stavebným úradom Šurany.

Prijaté žiadosti so všetkými povinnými prílohami, ktoré Obecný úrad Bánov odstupuje Spoločnému stavebnému úradu Šurany na ďalšie vybavenie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,7 kB
Stiahnuté: 95×
Vložené: 28. 2. 2021

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,24 kB
Stiahnuté: 92×
Vložené: 28. 2. 2021

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - 1

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,13 kB
Stiahnuté: 74×
Vložené: 28. 2. 2021

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,05 MB
Stiahnuté: 144×
Vložené: 28. 2. 2021

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,34 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 28. 2. 2021

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,66 kB
Stiahnuté: 81×
Vložené: 28. 2. 2021

Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby

Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,35 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 28. 2. 2021

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,78 kB
Stiahnuté: 90×
Vložené: 28. 2. 2021

Žiadosť o stavebné-vodoprávne povolenie

Žiadosť o stavebné-vodoprávne povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 456,16 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 28. 2. 2021

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,33 kB
Stiahnuté: 94×
Vložené: 28. 2. 2021

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,8 kB
Stiahnuté: 105×
Vložené: 28. 2. 2021

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a kolaudačné rozhodnutie

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a kolaudačné rozhodnutie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,57 kB
Stiahnuté: 90×
Vložené: 28. 2. 2021

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenie v zlúčenom konaní

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenie v zlúčenom konaní.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,38 kB
Stiahnuté: 94×
Vložené: 28. 2. 2021

Žiadosť o vyjadrenie obce k umiestneniu domovej žumpy - (pre umiestnenie domovej žumpy na pozemku s nehnuteľnosťou slúži žiadosť Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác)

Žiadosť o vyjadrenie obce k umiestneniu domovej žumpy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,77 kB
Stiahnuté: 86×
Vložené: 28. 2. 2021

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,54 kB
Stiahnuté: 70×
Vložené: 28. 2. 2021

Žiadosť o zmenu v spôsobe užívania stavby

Žiadosť o zmenu v spôsobe užívania stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,24 kB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 28. 2. 2021

Ďalšie tlačivá

Oznámenie začatia stavebný prác

Oznámenie začatia stavebný prác.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,05 kB
Stiahnuté: 87×
Vložené: 28. 2. 2021

Prehlásenie stavebného dozoru

Prehlásenie stavebného dozoru.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,54 kB
Stiahnuté: 126×
Vložené: 28. 2. 2021

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii-existencii telekomunikačných zariadení Obecné siete, s.r.o.

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii-existencii telekomunikačných zariadení Obecné siete, s.r.o..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 523,34 kB
Stiahnuté: 94×
Vložené: 28. 2. 2021