Obec Bánov
ObecBánov

Vitajte na oficiálnej
stránke obce Bánov

rozšírené vyhľadávanie

Obecný úrad

QR kódy

Pokyny k zberu odpadov

Dátum: 26. 8. 2020

Pokyny k používaniu QR kódov na zber TKO a separovaného odpadu.

zberný dvor

Zmena otváracích hodín zberných miest

Dátum: 25. 8. 2020

Otváracie hodiny platné od 01.09.2020

Cedron-Nitrava

Výzva na odborných hodnotiteľov

Dátum: 19. 8. 2020

Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA zverejnila na svojom webovom sídle výzvy na výber odborných hodnotiteľov. 

elektronická evidencia odpadov

Pokyny k zberu odpadov

Dátum: 19. 8. 2020

V najbližších dňoch budú občanom roznesené nálepky do poštových schránok, ktorými je nutné označiť všetky vrecia, v ktorých budete vykladať triedený odpad.

TKO

Odpadové hospodárstvo

Dátum: 17. 8. 2020

Harmonogram zberu TKO a separovaného odpadu na rok 2020.
Návod ako separovať komodity v obci Bánov. Katalóg vývozu odpadov pre zberné miesta. Štatistika produkcie a miera separovania odpadu v obci.

EU

Europrojekty

Dátum: 3. 8. 2020

Aktuálne projekty:
1. Rozšírenie kapacít MŠ Bánov
2. Wifi pre Teba
3. Zriadenie polytechnickej učebne v Základnej škole s materskou školou Bánov
4. Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie v Bánove

Obec Bánov

Výberové konanie: vedúci SMO Bánov

Dátum: 8. 7. 2020

Žiadosti posielajte najneskôr do 20. júla 2020 do 12.00 hod. Výberové konanie sa uskutoční dňa 21. júla 2020 o 14:00 hod.

Obec Bánov

Komunitný plán obce Bánov 2020-2025

Dátum: 8. 7. 2020

Obec Bánov v spolupráci s Komisiou sociálnou a zdravotnou oznamujú občanom, že do 12. júla 2020 je k dispozícii pracovná verzia Komunitného plánu obce Bánov 2020-2025.

Obstaranie záhradných kompostérov Bánov

Obstaranie záhradných kompostérov Bánov

Dátum: 1. 6. 2020

Obstaranie záhradných kompostérov Bánov

Obec Bánov

Otvorenie obecných priestorov, areálov a športovísk

Dátum: 29. 5. 2020

Tieto opatrenia a usmernenia nadobúdajú účinnosť
dňa 1. júna 2020 a sú platné až do odvolania.

Zobrazeno 1-10 z 32

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov