Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Obecný úrad

elektronická evidencia odpadov

Pokyny k zberu odpadov

Dátum: 19. 8. 2020

V najbližších dňoch budú občanom roznesené nálepky do poštových schránok, ktorými je nutné označiť všetky vrecia, v ktorých budete vykladať triedený odpad.

TKO

Odpadové hospodárstvo

Dátum: 17. 8. 2020

Harmonogram zberu TKO a separovaného odpadu na rok 2020.
Návod ako separovať komodity v obci Bánov. Katalóg vývozu odpadov pre zberné miesta. Štatistika produkcie a miera separovania odpadu v obci.

EU

Europrojekty

Dátum: 3. 8. 2020

Aktuálne projekty:
1. Rozšírenie kapacít MŠ Bánov
2. Wifi pre Teba
3. Zriadenie polytechnickej učebne v Základnej škole s materskou školou Bánov
4. Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie v Bánove

Obec Bánov

Výberové konanie: vedúci SMO Bánov

Dátum: 8. 7. 2020

Žiadosti posielajte najneskôr do 20. júla 2020 do 12.00 hod. Výberové konanie sa uskutoční dňa 21. júla 2020 o 14:00 hod.

Obec Bánov

Komunitný plán obce Bánov 2020-2025

Dátum: 8. 7. 2020

Obec Bánov v spolupráci s Komisiou sociálnou a zdravotnou oznamujú občanom, že do 12. júla 2020 je k dispozícii pracovná verzia Komunitného plánu obce Bánov 2020-2025.

Obec Bánov

Otvorenie obecných priestorov, areálov a športovísk

Dátum: 29. 5. 2020

Tieto opatrenia a usmernenia nadobúdajú účinnosť
dňa 1. júna 2020 a sú platné až do odvolania.

Obecný úrad Bánov

Otvorenie úradovne OcÚ Bánov pre verejnosť

Dátum: 7. 5. 2020

Obec Bánov oznamuje občanom, že s platnosťou od 11.5.2020 (pondelok) bude úradovňa Obecného úradu Bánov otvorená pre verejnosť.

obec Bánov

Rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad

Dátum: 5. 5. 2020

Prosíme občanov, aby uprednostnili elektronickú platbu na účet obce Bánov.

športový areál

Otvorenie Športového areálu a strelnice

Dátum: 28. 4. 2020

Obec Bánov otvára športový areál od 1. mája 2020. Športový areál a strelnica slúžia výhradne na športovú činnosť a tréningové procesy. Všetci návštevníci a športovci sú povinní dodržiavať všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia.

Vláda SR

Vládny plán v skratke / programové vyhlásenie Vlády SR

Dátum: 20. 4. 2020

Toto sú najdôležitejšie zmeny, ktoré nás čakajú

Zobrazené 11-20 z 36