Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Obecný úrad

stravovanie dôchodcov

Platba za stravovanie dôchodcov

Dátum: 11. 1. 2021

Žiadame občanov, aby platbu za stravovanie dôchodcov realizovali bezhotovostným prevodom na účet obce Bánov.

EÚ

Rozšírenie kapacít MŠ Bánov

Dátum: 4. 1. 2021

Europrojekt: Rozšírenie kapacít MŠ Bánov

Obecný úrad Bánov

Otváracie hodiny počas vianočných sviatkov a na nový rok

Dátum: 17. 12. 2020

Úradné a otváracie hodiny počas vianočných sviatkov a na nový rok. Od 21.12.2020 do 06.01.2021 budú pre verejnosť zatvorené: Obecný úrad Bánov, kultúrny dom, Obecná knižnica Bánov, kino SOKOL, Správa majetku obce Bánov, zberný dvor a zberné miesto na haluzoviny.

obec Bánov

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Dátum: 30. 11. 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021.

úrad verejného zdravotníctva

Usmernenie hlavného hygienika

Dátum: 3. 11. 2020

Aktuálne usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR.

štandarda starostu obce Bánov

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum: 12. 10. 2020

Zasadnutie OZ v Bánove dňa 14.10.2020 o 15:00 hod. v divadelnej sále kultúrneho domu.

obec Bánov

Rezervácie spoločenských priestorov

Dátum: 29. 9. 2020

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom rezervácií spoločenských priestorov kontaktujte kultúrneho referenta obce Bánov na tel. čísle 0911 445 466 alebo na kultura@banov.sk

QR kódy

Pokyny k zberu odpadov

Dátum: 26. 8. 2020

Pokyny k používaniu QR kódov na zber TKO a separovaného odpadu.

zberný dvor

Zmena otváracích hodín zberných miest

Dátum: 25. 8. 2020

Otváracie hodiny platné od 01.09.2020

Cedron-Nitrava

Výzva na odborných hodnotiteľov

Dátum: 19. 8. 2020

Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA zverejnila na svojom webovom sídle výzvy na výber odborných hodnotiteľov. 

elektronická evidencia odpadov

Pokyny k zberu odpadov

Dátum: 19. 8. 2020

V najbližších dňoch budú občanom roznesené nálepky do poštových schránok, ktorými je nutné označiť všetky vrecia, v ktorých budete vykladať triedený odpad.

TKO

Odpadové hospodárstvo

Dátum: 17. 8. 2020

Harmonogram zberu TKO a separovaného odpadu na rok 2020.
Návod ako separovať komodity v obci Bánov. Katalóg vývozu odpadov pre zberné miesta. Štatistika produkcie a miera separovania odpadu v obci.

EU

Europrojekty

Dátum: 3. 8. 2020

Aktuálne projekty:
1. Rozšírenie kapacít MŠ Bánov
2. Wifi pre Teba
3. Zriadenie polytechnickej učebne v Základnej škole s materskou školou Bánov
4. Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie v Bánove

Obec Bánov

Výberové konanie: vedúci SMO Bánov

Dátum: 8. 7. 2020

Žiadosti posielajte najneskôr do 20. júla 2020 do 12.00 hod. Výberové konanie sa uskutoční dňa 21. júla 2020 o 14:00 hod.

Obec Bánov

Komunitný plán obce Bánov 2020-2025

Dátum: 8. 7. 2020

Obec Bánov v spolupráci s Komisiou sociálnou a zdravotnou oznamujú občanom, že do 12. júla 2020 je k dispozícii pracovná verzia Komunitného plánu obce Bánov 2020-2025.

Obec Bánov

Otvorenie obecných priestorov, areálov a športovísk

Dátum: 29. 5. 2020

Tieto opatrenia a usmernenia nadobúdajú účinnosť
dňa 1. júna 2020 a sú platné až do odvolania.

Obecný úrad Bánov

Otvorenie úradovne OcÚ Bánov pre verejnosť

Dátum: 7. 5. 2020

Obec Bánov oznamuje občanom, že s platnosťou od 11.5.2020 (pondelok) bude úradovňa Obecného úradu Bánov otvorená pre verejnosť.

obec Bánov

Rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad

Dátum: 5. 5. 2020

Prosíme občanov, aby uprednostnili elektronickú platbu na účet obce Bánov.

športový areál

Otvorenie Športového areálu a strelnice

Dátum: 28. 4. 2020

Obec Bánov otvára športový areál od 1. mája 2020. Športový areál a strelnica slúžia výhradne na športovú činnosť a tréningové procesy. Všetci návštevníci a športovci sú povinní dodržiavať všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia.

Vláda SR

Vládny plán v skratke / programové vyhlásenie Vlády SR

Dátum: 20. 4. 2020

Toto sú najdôležitejšie zmeny, ktoré nás čakajú

kostol

Otvorenie cintorínov pre verejnosť

Dátum: 15. 4. 2020

Cintoríny otvorené pre verejnosť od 17.4.2020 od 7:00 hod.

Obec Bánov

Nahlásenie karantény

Dátum: 30. 3. 2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch – telefón 035/6400 992 alebo emailom ruvznz@uvzsr.sk

Obec Bánov

Zberné miesta

Dátum: 30. 3. 2020

Otvorenie zberného dvora a zberného miesta v športovom areáli

Obec Bánov

Vyjadrenie starostu obce Bánov

Dátum: 14. 3. 2020

Vyjadrenie starostu obce Bánov

mimoriadny oznam

Výzva pre všetkých občanov

Dátum: 13. 3. 2020

Ako sa budeme správať dnes, tak sa budeme mať o 14 dní. Žiadame Vás o pochopenie a strpenie tejto situácie. Ide o Vaše dobro a zdravie nás všetkých.

Obec Bánov

Súhrn opatrení Krízového štábu SR

Dátum: 13. 3. 2020

Prosíme Vás o prísne a zodpovedné dodržiavanie všetkých usmernení. Ďakujeme

Obec Bánov

Vyhlásenie obce Bánov COVID-19

Dátum: 12. 3. 2020

Žiadame občanov o prísne dodržiavanie uvedených nariadení a o sledovanie všetkých informácií na webe obce: www.banov.sk a na facebook stránke Obec Bánov. Prosím pristupujte zodpovedne a disciplinovane k tejto mimoriadnej situácii. Je preto potrebné zvážiť pohyb po obci a stretávanie sa na verejných priestranstvách.

výsledky podľa krajov

Výsledky parlamentných volieb do NR SR 2020

Dátum: 28. 2. 2020

V tomto príspevku sa automaticky zobrazia výsledky celoslovenských parlamentných volieb ako aj výsledky volieb pre obec Bánov.

Obec Bánov

Zberné miesto počas vianočných sviatkov a na Nový rok

Dátum: 1. 1. 2020

Obec Bánov oznamuje občanom otváracie hodiny zberného dvora počas vianočných sviatkov a na Nový rok.

OcÚ

Obecný úrad Bánov počas sviatkov a na Nový rok

Dátum: 12. 12. 2019

Oznamujeme občanom otváracie hodiny Obecného úradu v Bánove počas vianočných sviatkov a na Nový rok.

OcÚ

Terénna opatrovateľská služba

Dátum: 1. 12. 2019

Bližšie informácie na Obecnom úrade v Bánove u pani Holubcovej.

email: holubcova@banov.sk

Obec Bánov

Povinnosť občanov uhradiť poplatky

Dátum: 1. 10. 2019

Obec Bánov žiada občanov, ktorí nemajú uhradenú daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a tuhý komunálny odpad aby si túto povinnosť splnili čo najskôr.

Obec Bánov

Obecný úrad Báno počas veľkonočných sviatkov

Dátum: 17. 4. 2019

Zmena úradných hodín Obecného úradu Bánov počas veľkonočných sviatkov.

Oznámenie

Oznámenie voľby do Európskeho parlamentu 2019

Dátum: 26. 3. 2019

Obec Bánov Vám týmto oznamuj emailovú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: oubanov@banov.sk

Obec Bánov

Zmena úradných hodín Obecného úradu Bánov

Dátum: 13. 2. 2019

Tieto zmeny nadobudnú platnosť dňa 15.2.2019.

projekt

Vytvorenie vhodných podmienok pre DHZ Bánov

Dátum: 5. 2. 2019

Projekt Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.