Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Platba za stravovanie dôchodcov

stravovanie dôchodcov

Žiadame občanov, aby platbu za stravovanie dôchodcov realizovali bezhotovostným prevodom na účet obce Bánov.

Žiadame občanov, aby platbu za stravovanie dôchodcov realizovali bezhotovostným prevodom na účet obce Bánov. 

Číslo účtu: SK44 5600 0000 0022 7694 8002
Variabilný symbol: 122020 prvé dvojčíslie udáva mesiac, za ktorý uhrádzate platbu, posledné štvorčíslie udáva rok (napr. za mesiac december 2020 je variabilný symbol 122020, za mesiac január 2021 bude variabilný symbol 012021 a pod.)
Do správy pre prijímateľa: strava, meno a priezvisko

Suma podľa počtu odobraných obedov x 2,82 Eur. Sumu na úhradu si môžete overiť telefonicky na tel. čísle 035/6571 142.

Dátum vloženia: 11. 1. 2021 9:00
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 1. 2021 11:46
Autor: Matúš Ohrádka