Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Pokyny k zberu odpadov

elektronická evidencia odpadov

V najbližších dňoch budú občanom roznesené nálepky do poštových schránok, ktorými je nutné označiť všetky vrecia, v ktorých budete vykladať triedený odpad.

Vážení spoluobčania, v súvislosti so zavedením evidencie odpadov budeme v najbližších dňoch roznášať nálepky do vašich poštových schránok, ktorými označíte všetky vrecia, v ktorých budete vykladať triedený odpad. Ďalšie nálepky budú k dispozícií na Obecnom úrade Bánov na požiadanie.

Ďalej oznamujeme občanom, aby sa uistili či majú všetky nádoby na TKO a odpadové vrecia na triedený odpad označené patričnými kódmi. V opačnom prípade nebudú nádoby vyvezené. Kódy budú pri každom zbere zaznamenané do systému. Záznam nám poslúži na vyhodnotenie množstva odpadu, ktorý sa produkuje v našej obci a informácie o miere triedenia.

Viac informácií o evidencií odpadu nájdete v infoletáku, na webovej stránke www.banov.sk alebo na www.menejodpadu.sk/elwis

štartovací balíček

Dátum vloženia: 19. 8. 2020 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 8. 2020 17:40
Autor: Matúš Ohrádka