Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Pokyny k zberu odpadov

QR kódy

Pokyny k používaniu QR kódov na zber TKO a separovaného odpadu.

Vážení občania, v súvislosti so zavedením elektronickej evidencie odpadov Vám boli doručené nálepky s QR kódmi na separovaný zber. Tieto nálepky, ktoré ste dostali v obálkach sú univerzálne a jednorazové, to znamená, že nie sú rozlíšené podľa typu triedeného odpadu a dajú sa použiť iba raz. Každá domácnosť má pridelené svoje kódy na presnú adresu. Nálepky si navzájom v žiadnom prípade nezamieňajte. Naplnené vrecia s triedeným odpadom označte nálepkou na viditeľné miesto a vyložte podľa harmonogramu separovaného zberu pred Vašu bránu. Po využití všetkých nálepiek budú ďalšie nálepky na požiadanie bezplatne k dispozícii na Obecnom úrade Bánov. Občania, ktorí majú triedený odpad v 120 litrových a 240 litrových nádobách si musia prísť vyzdvihnúť nálepky s QR kódmi na Obecný úrad Bánov.

Ďalej oznamujeme občanom, aby sa uistili, či majú všetky nádoby na TKO a odpadové vrecia na triedený odpad označené patričnými kódmi. V opačnom prípade nebudú nádoby a vrecia vyvezené. Kódy budú pri každom zbere zaznamenané do systému elektronickej evidencie odpadov. Tieto údaje poslúžia na vyhodnotenie množstva odpadu, ktorý produkujeme v našej obci a poskytnú nám informácie o celkovej miere triedenia odpadu.

Ostré predmety (napr. rozbité sklo) môžete dať do vedra prípadne krabice, ktoré označíte jednorazovou nálepkou s QR kódom. V prípade veľkého množstva kartónov ich nemusíte dávať do vriec. Stačí kartóny pevne zviazať, vyložiť pred Vašu bránu a nalepiť na viditeľné miesto jednorazovú nálepku s QR kódom.

Viac informácií o elektronickej evidencii odpadov nájdete v infoletáku (dostupný na Obecnom úrade Bánov), na webovej stránke obce Bánov www.banov.sk alebo na webovej stránke www.menejodpadu.sk/elwis ↗

Dátum vloženia: 26. 8. 2020 17:00
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 8. 2020 17:45
Autor: Matúš Ohrádka