Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Výberové konanie: vedúci SMO Bánov

Obec Bánov

Žiadosti posielajte najneskôr do 20. júla 2020 do 12.00 hod. Výberové konanie sa uskutoční dňa 21. júla 2020 o 14:00 hod.

Obec Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov v súlade s ustanovením
§ 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v platnom znení vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

 

VEDÚCI SPRÁVY MAJETKU OBCE

 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi zasielajte poštou na adresu úradu:

 

(Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov) alebo doručte osobne na podateľňu v zalepenej obálke  s označením „Výberové konanie – vedúci správy majetku obce - neotvárať“, najneskôr
do 20. júla 2020 do 12.00 hod
.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 21. júla 2020 o 14:00 hod. a uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady budú telefonicky pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v kancelárii starostu obce, v budove Obecného úradu v Bánove.

 

Obec Bánov si vyhradzuje právo nikoho nevybrať.

 

Informácie na tel. 035/6571 142

 

S pozdravom,

PhDr. Miloš Rybár
starosta obce Bánov

Prílohy

výberové konanie SMO Bánov

výberové konanie vedúci pracovník SMO Bánov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 48 kB
Dátum vloženia: 8. 7. 2020 14:00
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 8. 2020 16:54
Autor: Matúš Ohrádka