Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Výzva na odborných hodnotiteľov

Cedron-Nitrava

Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA zverejnila na svojom webovom sídle výzvy na výber odborných hodnotiteľov. 

Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA zverejnila na svojom webovom
sídle www.cedronnitrava.sk ↗ výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre podopatrenia 7.2 a 7.5. Bližšie informácie nájdete na: https://www.cedronnitrava.sk/leader-prv.html ↗

Dátum vloženia: 19. 8. 2020 16:00
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 8. 2020 16:56
Autor: Matúš Ohrádka