Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Dane a poplatky

obec Bánov

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať až po doručení rozhodnutí na Vašu adresu.

Miestne dane a poplatky

Obec Bánov oznamuje občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať až po doručení rozhodnutí na Vašu adresu. Rozhodnutia budú doručované v mesiaci máj zamestnancami Obecného úradu Bánov. Žiadame Vás, aby ste príslušné poplatky, ako daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za tuhý komunálny odpad, uhrádzali bezhotovostným (bankovým) prevodom na účet obce Bánov alebo osobne v úradovni Obecného úradu Bánov počas úradných hodín.

Pokyny k bezhotovostnej platbe:

  1. Občan obdrží rozhodnutie na svoju adresu. Rozhodnutie bude obsahovať informácie o príslušných platbách a variabilný symbol.
  2. Platbu je možné uhradiť na účet obce Bánov SK44 5600 0000 0022 7694 8002.
  3. Každá platba musí obsahovať správny variabilný symbol, ktorý je uvedený na rozhodnutí. Do poznámky v rámci platby je nutné uviesť meno daňovníka, ktoré vyplýva z rozhodnutia.
Dátum vloženia: 19. 4. 2021 12:00
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 4. 2021 12:24
Autor: Matúš Ohrádka