Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Dotácie z rozpočtu NSK

NSK

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2024 z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Dotácie z rozpočtu NSK

Nitriansky samosprávny kraj vyhlásil dňa 17.01.2024 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2024 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 9/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

V rámci skvalitnenia verejného života na území Nitrianskeho kraja sa dotácia poskytuje formou nenávratného finančného príspevku na podporu nasledovných cieľových oblastí – dotačných programov:

  1. Všeobecný rozvoj územia NSK,
  2. Podpora športových klubov a zväzov na území NSK,
  3. Podpora kultúry, cestovného ruchu a športových aktivít na území NSK,
  4. Zachráňme národné kultúrne pamiatky NSK,
  5. Podpora certifikovaných ubytovacích zariadení na území NSK,
  6. Podpora sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov.

V rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2024 v zmysle VZN NSK č. 9/2023 je žiadateľ oprávnený podať len 1 žiadosť (1 žiadateľ = 1 žiadosť).

Oprávnenými žiadateľmi o poskytnutie dotácie sú:

  1. obce a mestá na území NSK ako účasť na financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja územia NSK,
  2. právnické osoby, ktoré majú sídlo na území NSK alebo vykonávajú činnosť na území NSK, alebo poskytujú služby obyvateľom NSK len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti,
  3. fyzické osoby - podnikatelia, ktorí majú pridelené vlastné identifikačné číslo (IČO), ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania na území NSK, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území NSK, alebo poskytujú služby obyvateľom NSK len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Viac informácií nájdete na webovej stránke https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/53716 ↗

Prílohy

Výzva na predkladanie žiadostí

VYZVA na predkladanie ziadosti o poskytnuti dotacie pre rok 2024 v zmysle VZN NSK_9_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 352,43 kB

VZN č. 9/2023

VZN_9_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,92 kB

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo