Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

ELWIS - Elektronická evidencia odpadov

JRK Slovensko

V Bánov začíname s elektronickou evidenciou odpadu. Získajte prehľad o produkcii a triedení odpadu z každej domácnosti. ELWIS odstráni anonymitu a pomôže motivovať občanov. Znížite produkciu odpadu, zlepšíte triedenie a optimalizujete náklady na odpady.

ELWIS je inovatívne a edukatívne riešenie pre celé Slovensko, ktoré vnáša do riadenia odpadov transparentný systém. Moderný systém monitoruje nakladanie s odpadom. Mesto, obec, či zberová spoločnosť získa prehľad o reálnych množstvách produkovaného a vyvážaného odpadu z domácností a subjektov v samospráve.

 

Fungovanie systému ELWIS v praxi - video

 

Viac informácií na www.menejodpadu.sk

 

ELWIS leták strana 1ELWIS leták strana 2

Dátum vloženia: 1. 7. 2020 12:31
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 8. 2020 15:44
Autor: Matúš Ohrádka