Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Europrojekt - Obstaranie záhradných kompostérov Bánov

EÚ

Cieľom projektu je obstaranie záhradných kompostérov pre občanov obce Bánov za prispenia nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vo výške 95% oprávnených výdavkov projektu.

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Obstaranie záhradných kompostérov Bánov
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
Miesto realizácie projektu: Obec Bánov

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný: Kohézny fond
Zazlmuvnená výška NFP: suma 186 846,00 Eur

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je obstaranie záhradných kompostérov (ďalej len kompostérov) pre občanov obce Bánov za prispenia nenávratného finančného príspevku (NFP) z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vo výške 95% oprávnených výdavkov projektu. V rámci projektu budú obstarané plastové kompostéry o objeme min. 950 l v počte 1 300ks. ktoré sú vhodné k použitiu pre kompostovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) zo záhrad a domácností a ktoré budú bezodplatne zapožičané občanom.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Obstaranie záhradných kompostérov Bánov

Operačný program Kvalita životného prostredia: www.op-kzp.sk ↗
Európska únia - Kohézny fond: www.ec.europa.eu ↗
Ministerstvo životného prostredia SR: www.minzp.sk ↗
Slovenská agentúra životného prostredia: www.sazp.sk ↗
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk ↗

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo