Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Europrojekt Wifi pre obec Bánov

EÚ

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón

Wifi pre teba obec Bánov


Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre obec Bánov
ITMS2014+: 311071S932
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
Miesto realizácie projektu: Obec Bánov
Výšku poskytnutého NFP: suma 14 250,00 €

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Cieľ projektu: Cieľom projektu je vybudovanie bezplatného WIFI pripojenia pre občanov a návštevníkov obce na verejných priestranstvách v obci.

Zriadenie WiFi zón:
Centrum obce, Základná škola, Materská škola, Centrum obce 2, Telocvičňa, Park Sihoť, Autobusová zastávka, Cintorín, Pekáreň, Železničná stanica.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk 
Riadiaci orgán: www.mindop.sk ↗
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk ↗

Wifi pre Teba

Prílohy

Wifi pre obec Bánov plagát

Wifi pre Teba_Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,75 kB

Bánov mapa prístupových bodov

1 (2).jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 936,66 kB
Dátum vloženia: 12. 10. 2020 10:00
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 6. 2021 11:24
Autor: Matúš Ohrádka