Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Kanalizácia - asfaltovanie

plagát

Aktuálne informácie o asfaltovaní v projekte rozšírenia kanalizácie.

Kanalizácia - asfaltovania

informácie pravidelne aktualizujeme

Oznamujeme občanom, že počas pracovného turnusu od pondelka 18. septembra 2023 sa bude postupne realizovať asfaltovanie hlavnej pracovnej ryhy a prípojok nasledovne:

 • Ulica Štúrova – Asfaltovanie zabetónovanej časti hlavnej pracovnej ryhy a prípojok. 
  Prejazd bude v obmedzenom režime.
 • Ulica Školská – Asfaltovanie zabetónovanej časti hlavnej pracovnej ryhy a prípojok. 
  Prejazd bude v obmedzenom režime.
 • Ulica Bernolákova – Asfaltovanie zabetónovanej časti hlavnej pracovnej ryhy a prípojok. 
  Prejazd bude v obmedzenom režime.
 • Ulica Štefánikova – Asfaltovanie zabetónovanej časti hlavnej pracovnej ryhy a prípojok. 
  Prejazd bude v obmedzenom režime.
 • Ulica Gen. Svobodu – Asfaltovanie zabetónovanej časti hlavnej pracovnej ryhy a prípojok. 
  Prejazd bude v obmedzenom režime.
 • Ulica Janka Kráľa – Asfaltovanie zabetónovanej časti hlavnej pracovnej ryhy a prípojok. 
  Prejazd bude v obmedzenom režime.
 • Ulica Hviezdoslavova – Asfaltovanie zabetónovanej časti hlavnej pracovnej ryhy a prípojok. 
  Prejazd bude v obmedzenom režime.

Počas celého pracovného turnusu od 18. do 27. septembra 2023 bude zvýšený pohyb pracovných strojov a pracovníkov v okolí kostola a obecného parku pri kostole.

Z dôvodu zvýšenej pracovnej aktivity od 18. septembra 2023 v celej obci Bánov žiadame občanov, aby parkovali motorové vozidlá mimo cesty, chodníky a zelené pásy. Nevhodne zaparkované vozidlá budú komplikovať a spomaľovať priebeh prác.

Upozornenia
Pri realizácii betonáže a asfaltovania prípojok bude na dotknutých uliciach obmedzená premávka a v niektorých prípadoch aj uzavretá celá ulica. Môže sa stať, že cez pracovnú dobu sa občania nedostanú autom do domácností. Je potrebné vyhľadať dočasné alternatívne parkovanie.

Na uliciach, kde už je hlavná kanalizačná trasa a prípojky zabetónované a úsek odpáskovaný, je umožnený prejazd motorových vozidiel. Treba však obchádzať kanalizačné poklopy, ktoré sú viditeľne označené.

Dodávateľská firma včas upozorní občanov na plánované práce na konkrétnej ulici.

Po zabetónovaní pracovnej ryhy bude nutné rešpektovať technickú prestávku za účelom tvrdnutia betónu v ryhe približne 2 až 3 dni. Počas tvrdnutia betónu bude pracovná ryha ohradená páskou a je cez ňu zakázané prechádzať pešo alebo akýmkoľvek dopravným prostriedkom. Po vytvrdnutí bude zabetónovaná ryha vhodná na prejazd pre účastníkov cestnej premávky. Nakoľko pri betonáži dôjde k obmedzeniu vjazdu občanov na pozemky, tak je odporúčané vyhľadať alternatívne parkovanie.

Dôrazne žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby nevstupovali na čerstvo zabetónované a zapáskované úseky cesty! Pri nepovolenom vstupe na čerstvo zabetónovaný úsek cesty môže dôjsť k poškodeniu vozidiel.

Dopravné a iné obmedzenia

Žiadame účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenia, organizáciu dopravy a pokyny zamestnancov dodávateľskej spoločnosti priamo v teréne. Na miestnych cestných komunikáciách a na hlavnej ceste (ulica Novozámocká a Šurianska) bude v niektorých prípadoch počas prác čiastočná uzávierka cesty. Majitelia nehnuteľností, pred ktorými sa budú práce realizovať, by nemali byť obmedzení na dobu viac ako je to nevyhnutné. Zároveň žiadame majiteľov osobných automobilov, aby počas prác na konkrétnej ulici, parkovali vozidlá podľa možnosti vo dvoroch alebo tak, aby nebránili realizácii stavby.

Zmena trasovania autobusovej linky cez obec Bánov

Bližšie informácie o zmene trasovania autobusovej linky nájdete na tomto odkaze:
pre-obcanov/aktuality/spravodajstvo/autobusova-linka-cez-obec-banov-2702sk.html

Práce na ďalších uliciach Vám včas oznámime.

Za porozumenie vopred ďakujeme.

* fotografia je ilustračná

Dátum vloženia: 4. 9. 2023 16:00
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 9. 2023 16:13

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo