Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Kanalizácia - asfaltovanie

asfaltovanie

Aktuálne informácie o asfaltovaní v projekte rozšírenia kanalizácie.

Kanalizácia - asfaltovanie

Oznamujeme občanom, že od štvrtka 13. júla 2023 sa v obci začne realizovať ďalšia etapa asfaltovania miestnych cestných komunikácií. Dodávateľská firma bude postupne na uliciach, na ktorých už je zrealizovaná prvá vrstva asfaltu, pokladať druhú finálnu vrstvu asfaltu. Konkrétnu ulicu na ktorej sa bude realizovať pokládka druhej vrstvy asfaltu zverejníme občanom vždy deň vopred prostredníctvom komunikačných kanálov obce.

Na vopred oznámenej ulici sa položí druhá vrstva asfaltu do hlavnej pracovnej ryhy ako aj do dlhých a krátkych prípojkových rýh. To znamená, že dotknutá ulica bude mať zaasfaltované kompletne všetky ryhy počas jedného pracovného dňa. Z tohto dôvodu bude nutné, aby bola dotknutá ulica uzatvorená a neprejazdná po dobu najmenej 24 hod. kvôli technickej prestávke za účelom ochladenia a tvrdnutia asfaltu. Počas tejto doby nebude možný vjazd ani výjazd motorových vozidiel. Dôrazne žiadame občanov, aby z vopred oznámenej ulice večer pred začatím plánovaných prác odparkovali všetky motorové vozidlá mimo cestu, chodníky a zelené pásy a v žiadnom prípade nezasahovali akýmkoľvek spôsobom do čerstvého asfaltu.

Počas doby tvrdnutia je potrebné vyhľadať dočasné alternatívne parkovanie v priľahlých uliciach a je prísne zakázané prechádzať pešo alebo akýmkoľvek dopravným prostriedkom cez čerstvý asfalt. Nakoľko ide o finálnu povrchovú vrstvu jemnej frakcie asfaltu, tak prípadné defekty pri nepovolenom vstupe na zaasfaltovaný úsek cesty už nie je možné opraviť. Majitelia nehnuteľností, pred ktorými sa budú realizovať práce, by nemali byť obmedzení na dobu viac ako je nevyhnutné pre výkon prác.

V ďalších otázkach sa občania môžu osobne, telefonicky alebo prostredníctvom emailovej komunikácie informovať počas úradných hodín na obecnom úrade.

Uvedomujeme si, že pre viacerých občanov budú tieto práce obmedzujúce
a budú narúšať ich komfort. Zároveň však veríme, že spoločnými silami, vzájomným porozumením a spoluprácou zvládneme toto dielo úspešne vybudovať. Projekt „Bánov – rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“ nám zlepší život a pomôže ochrániť životné prostredie.

PhDr. Miloš Rybár
starosta obce Bánov

* fotografia je ilustračná

Dátum vloženia: 11. 7. 2023 15:26
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 7. 2023 13:47

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo