Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Kanalizácia - betonáž a spätné úpravy

plagát

Aktuálne informácie o realizácii betonáže a spätných úprav v projekte rozšírenia kanalizácie.

Kanalizácia - betonáž a spätné úpravy

informácie pravidelne aktualizujeme

Oznamujeme občanom, že počas pracovného turnusu od pondelka 6. marca 2023 sa bude realizovať betonáž hlavnej pracovnej ryhy a prípojok nasledovne:

 • Ulica Štefánikova – frézovanie asfaltu (príprava na betonáž) a samotná betonáž pracovnej ryhy. (od 6. do 10.03.2023 nebude premávať autobusová doprava)
 • Ulica T. Vansovej – betonáž pracovnej ryhy.
 • Na uliciach, na ktorých už sú zabetónované hlavné kanalizačné trasy sa začne postupne realizovať betonáž prípojok. Poradie ulíc bude rovnaké ako v prípade betonáže hlavnej trasy, začne sa ulicou Nová.
 • Pri realizácii betonáže prípojok bude na dotknutých uliciach obmedzená premávka a v niektorých prípadoch aj uzavretá celá ulica. Môže sa stať, že cez pracovnú dobu sa občania nedostanú autom do domácností. Je potrebné vyhľadať dočasné alternatívne parkovanie.
 • Na uliciach, kde už je hlavná kanalizačná trasa a prípojky zabetónované a úsek odpáskovaný, je umožnený prejazd motorových vozidiel. Treba však obchádzať kanalizačné poklopy, ktoré sú viditeľne označené.

Dodávateľská firma včas upozorní občanov na plánované práce na konkrétnej ulici.

Po zabetónovaní pracovnej ryhy bude nutné rešpektovať technickú prestávku za účelom tvrdnutia betónu v ryhe približne 2 až 3 dni. Počas tvrdnutia betónu bude pracovná ryha ohradená páskou a je cez ňu zakázané prechádzať pešo alebo akýmkoľvek dopravným prostriedkom. Po vytvrdnutí bude zabetónovaná ryha vhodná na prejazd pre účastníkov cestnej premávky. Nakoľko pri betonáži dôjde k obmedzeniu vjazdu občanov na pozemky, tak je odporúčané vyhľadať alternatívne parkovanie.

Autobusová doprava

Autobusová linka, ktorá premáva cez obec Bánov bude z dôvodu výkopových prác od 6. do 10. marca 2023 premávať cez obchádzkovú trasu. Z dôvodu výkopových prác a betonáže sa nebudú obsluhovať autobusové zastávky:

 • Bánov „Štúrova ulica“, Bánov „Nám. u Capa“, Bánov „Pod hájom č. d. 20“, Bánov „Štefánikova č. d. 78“ a Bánov „Štefánikova č. d. 4“.

Cestujúci môžu využiť autobusové zastávky:

 • Bánov „Ul. Kpt. Nálepku č. d. 386“ (na križovatke ulíc Kpt. Nálepku a J. Fučíka),
  Bánov „Ul. Kpt. Nálepku Jednota“ (oproti hasičskej zbrojnice),
  Bánov „Jednota“ (pri budove kina Sokol) a Bánov „RD“ (na Novozámockej ulici).

Autobusová zastávka Bánov „RD“ na Novozámockej ulici bude slúžiť ako náhrada zastávky Bánov „Štefánikova č. d. 4“.

Upozornenie

Dôrazne žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby nevstupovali na čerstvo zabetónované a zapáskované úseky cesty! Pri nepovolenom vstupe na čerstvo zabetónovaný úsek cesty môže dôjsť k poškodeniu vozidiel.

Dopravné a iné obmedzenia

Žiadame účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenia, organizáciu dopravy a pokyny zamestnancov dodávateľskej spoločnosti priamo v teréne. Na miestnych cestných komunikáciách a na hlavnej ceste bude v niektorých prípadoch počas prác čiastočná uzávierka cesty. Majitelia nehnuteľností, pred ktorými sa budú práce realizovať, by nemali byť obmedzení na dobu viac ako je to nevyhnutné. Zároveň žiadame majiteľov osobných automobilov, aby počas prác na konkrétnej ulici, parkovali vozidlá podľa možnosti vo dvoroch alebo tak, aby nebránili realizácii stavby.

Práce na ďalších uliciach Vám včas oznámime.

Za porozumenie vopred ďakujeme.

* fotografia je ilustračná

Dátum vloženia: 3. 3. 2023 9:15
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 3. 2023 10:42

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo