Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Miestne dane a poplatky

dane a poplatky

Informácie pre daňovníkov o spôsobe vyzdvihnutia rozhodnutí o dani a poplatku za komunálne odpady.

Oznam pre daňovníkov

Oznamujeme občanom, že rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálny odpad, si môžu vyzdvihnúť vo vestibule Obecného úradu Bánov počas stránkových dní (pondelok, streda, štvrtok) a to od pondelka 22. apríla 2024. Úhrada daní a poplatkov je možná v hotovosti v pokladni obecného úradu alebo prevodom na bankový účet obce uvedený priamo v rozhodnutí.

* fotografia je ilustračná

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo