Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Nájomné zmluvy na hrobové miesta

Obecný úrad Bánov

Žiadame občanov, ktorí nemajú vyplatený nájom za hrobové miesta na novom cintoríne, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr počas stránkových hodín Obecného úradu v Bánove.

Oznamujeme občanom, že hroby na novom cintoríne, na ktoré nie sú uzavreté Nájomné zmluvy, budú označené štítkami. Upozorňujeme pozostalých, aby sa dostavili na Obecný úrad Bánov k uzavretiu nájomných zmlúv. Zároveň žiadame občanov, ktorí nemajú vyplatený nájom za hrobové miesta, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr počas stránkových hodín Obecného úradu v Bánove.

Nájomné zmluvy na hrobové miesta na novom cintoríne vybavuje: 
p. Poláková v úradovni Obecného úradu Bánov (okienko č. 2), 
tel. č. 035/6571 142 alebo polakova@banov.sk

Dátum vloženia: 23. 10. 2020 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 10. 2020 11:14
Autor: Matúš Ohrádka