Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Odpočet el. energie

Západoslovenská distribučná, a. s.

V termíne od 20.3. – 28.3.2021, bude prebiehať odpočet spotreby elektrickej energie v domácnostiach.

Odpočet spotreby el. energie v domácnostiach

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že v termíne od 20.3. –28.3.2021, bude vykonávať odpočet spotreby elektrickej energie v domácnostiach nasledovným spôsobom. Z dôvodu pandémie majú odpočtári zákaz vstupu do domov odberateľov elektrickej energie.

Odberatelia elektrickej energie môžu stav spotreby elektromera nahlásiť ústne odpočtárovi po jeho príchode. Ďalšou možnosťou je napísať na lístok adresu, číslo elektromeru so stavom spotreby a lístok následne vyložiť na vonkajšie oplotenie domu. Odberatelia elektrickej energie môžu zaslať fotografiu elektromera, prípadne SMS s výrobným číslom elektromera a jeho spotrebou na telefónne číslo 0905 264 775. Odpočet na verejne prístupných elektromerov vykoná odpočtár.

Týmto spôsobom bude realizovaný odpočet pre všetkých dodávateľov elektrickej energie v nasledovných uliciach: Šurianska, Obrancov mieru, 1.Mája, Pri kaštieli, Slovenská, 9.Mája, SNP, Mlynská, Poľná, Československej armády a v časti Nitrianska osada.

Dátum vloženia: 17. 3. 2021 11:00
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 3. 2021 11:14
Autor: Matúš Ohrádka