Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Ohlasovanie pobytu občanov z tretích krajín

Ministerstvo vnútra SR

Osoby so štatútom dočasného útočiska budú oznamovať zmenu adresy na ohlasovniach pobytu v mestách a obciach.

Ohlasovanie pobytu občanov z tretích krajín

Štátni príslušníci tretích krajín s udeleným dočasným útočiskom hlásia zmenu adresy svojho pobytu na území SR ohlasovni pobytu v čase úradných hodín. Umožnila to aktuálna  novela zákona č. 404/2011  o pobyte cudzincov účinná od 30. marca 2022,  na základe ktorej majú ohlasovne pobytu v obciach a mestách prístup do informačného systému evidencie cudzincov.

K tomuto kroku ministerstvo vnútra pristúpilo z dôvodu prílevu občanov Ukrajiny na územie SR. Utečenci tak pri zmene adresy pobytu nenavštívia oddelenie cudzineckej polície, ale zmenu adresy nahlásia na obci v mieste pobytu.

Cudzinec so štatútom odídenca predloží na ohlasovni potvrdenie o tolerovanom pobyte na území SR. Vyplní tlačivo o presťahovaní a predloží doklad o ubytovaní, ktorým môže byť zmluva o nájme, potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, ako aj čestné vyhlásenie vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania.

Zdroj: https://minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=osoby-so-statutom-docasneho-utociska-budu-oznamovat-zmenu-adresy-na-ohlasovniach-pobytu-v-mestach-a-obciach ↗

Dátum vloženia: 1. 4. 2022 16:00
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 4. 2022 17:08

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo