Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Parkovanie vozidiel na cestách a chodníkoch

upozornenie na parkovanie

Upozorňujeme občanov, aby na parkovanie automobilov využívali svoje dvory, odstavné plochy alebo garáže.

Parkovanie vozidiel na cestách a chodníkoch

Dôrazne upozorňujeme občanov, ktorí parkujú na miestnych cestných komunikáciách a chodníkoch, aby využívali na parkovanie automobilov svoje dvory, odstavné plochy alebo garáže. Pri parkovaní na uliciach a chodníkoch v obci dochádza k porušovaniu zákona o cestnej premávke, k zníženiu bezpečnosti a plynulosti premávky, ako aj  k obmedzovaniu pohybu chodcov po chodníkoch. Chodci ako aj mamičky s kočíkmi musia často vozidlo obchádzať mimo chodníka resp. až na cestu. Chodník je určený pre chodcov a nie pre cyklistov, tí smú po chodníku bicykel alebo motocykel tlačiť a nie na ňom jazdiť.

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke § 52 ods. 2 znie: „Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.“

Dátum vloženia: 26. 1. 2022 8:41
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 1. 2022 8:43

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo