Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Práce GKÚ v teréne

GKÚ Bratislava

Oznam o prebiehajúcich prácach Geodetického a kartografického ústavu Bratislava v teréne.

Práce GKÚ v teréne

Geodetický a kartografický ústav Bratislava oznamuje, že v mesiacoch apríl až november 2023 bude v naše obci prostredníctvom terénnych pracovníkov realizovať miestne prešetrovanie objektov ZBGIS®.

Podľa § 4 zákona NR SR č. 215/95 Z. z. o geodézii a kartografii Úrad geodézie, kartografie a katastra SR zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie informačného systému geodézie, kartografie a katastra. ZBGIS® - Základná báza údajov pre geografický informačný systém je súčasťou informačného systému geodézie, kartografie a katastra. Je lokalizačným a geometrickým základom národnej infraštruktúry pre priestorové informácie.

Terénny pracovník je poverený zisťovať vlastnosti objektov ZBGIS® v teréne, ktoré nie je možné zistiť inými metódami a zároveň vykonáva kontrolu už zozbieraných údajov. Pracovník v teréne neprešetruje žiadne vlastnícke vzťahy ani nič súvisiace s katastrom nehnuteľností.

Dátum vloženia: 18. 4. 2023 14:56
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 4. 2023 15:04

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo