Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Pripájanie nehnuteľností na verejnú kanalizáciu

kanalizácia

Informácie o spôsobe zriadenia funkčnej kanalizačnej prípojky na pozemkoch v súkromnom vlastníctve a upozornenie o neoverených dodávateľoch.

Pripájanie nehnuteľností na verejnú kanalizáciu

Obec Bánov oznamuje, že občania si môžu zriadiť funkčnú prípojku k nehnuteľnosti až vtedy, keď bude celé dielo verejnej kanalizácie vybudované, skolaudované a odovzdané do správy prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Následne musia mať občania podpísanú zmluvu o pripojení s prevádzkovateľom kanalizácie. Realizácia funkčnej prípojky k nehnuteľnosti sa musí vybudovať v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré špecifikuje prevádzkovateľ kanalizácie. Predpokladáme, že domácnosti budú môcť uzatvoriť zmluvy, reálne sa napojiť a užívať verejnú kanalizáciu v roku 2024. Akékoľvek skoršie pripojenia môžu ohroziť celú stavbu a spôsobiť komplikácie. Bližšie informácie k realizácii domových prípojok budú včas zverejnené.

Kanalizačné prípojky od neoverených dodávateľov

Obec Bánov žiada občanov, aby nerealizovali kanalizačné prípojky na pozemkoch v súkromnom vlastníctve prostredníctvom neoverených dodávateľov. V prípade, že Vám niekto príde poskytnúť takúto službu, overte si jeho totožnosť a odbornosť. Takýto dodávateľ preberá plnú zodpovednosť za križovanie inžinierskych sietí na súkromných pozemkoch. V prípade vzniknutej škody na inžinierskych sieťach je ohrozený priebeh prác na budovaní verejnej kanalizácie v celej obci. Poradenstvo Vám ochotne poskytne stavbyvedúci kanalizácie, ktorého telefonický kontakt je k dispozícii na obecnom úrade.

* fotografia je ilustračná

Dátum vloženia: 7. 12. 2022 11:15
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 12. 2022 11:21

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo