Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Rozhodnutie ministra školstva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

V prílohe nájdete: Rozhodnutie ministra školstva z 11.12.2020, organizácia činnosti materských škôl, základných škôl a stredných škôl počas vianočného obdobia.

Na webovom sídle ministerstva https://www.minedu.sk/25863-sk/rozhodnutie-ministra-z-11-12-2020/ ↗ je zverejnené rozhodnutie ministra z 11. 12. 2020.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

  1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
  2. V materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok.
  3. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).
  4. Mení rozhodnutie č. 2020/18259:3-A1810 takto: slová „č. 32/2020“ sa v celom texte rozhodnutia nahrádzajú slovami „č. 39/2020“.

V prílohe nájdete:

  1. Rozhodnutie ministra z 11.12.2020
  2. Organizácia činnosti materských škôl, základných škôl a stredných škôl počas vianočného obdobia

Prílohy

Rozhodnutie ministra z 11.12.2020

Rozhodnutie ministra z 11. 12. 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 456,96 kB

Organizácia činnosti materských škôl, základných škôl a stredných škôl počas vianočného obdobia

Organizácia činnosti materských škôl, základných škôl a stredných škôl počas vianočného obdobia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 527,65 kB
Dátum vloženia: 14. 12. 2020 12:00
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 12. 2020 12:03
Autor: Matúš Ohrádka